Workshop transformeren van kantoren naar woningen op Provada

Workshop transformeren van kantoren naar woningen op Provada

Op woensdag 8 juni om 14.30 uur organiseren de Advocaten van Van Riet in samenwerking met de gemeente Utrecht, LBP SIGHT en RSM op de PROVADA een praktische en informatieve workshop over het transformeren van kantoren naar woningen. Tijdens de workshop worden onder andere de volgende onderwerpen aangekaart:

  • Transformeren in Utrecht met nieuwe regels door Wim van Gelder, senior expert Omgevingsrecht bij gemeente Utrecht
  • De ‘Bucket List’ van geluidsnormen en bouwfysische voorwaarden door Ed Goudriaan, adviseur bij LBP|SIGHT
  • Leges, parkeernormen en behoeften door Wouter van Galen, advocaat bij De Advocaten van Van Riet
  • Fiscale actualiteit: overdrachtsbelasting en btw door Aad Rozendal, hoofd bureau vaktechniek bij RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V

Transformatieprojecten maken een belangrijk deel uit van de toekomst van bestaand vastgoed in Nederland. Discussieer daarom op 8 juni, tijdens de PROVADA, met ons mee over de praktische uitdagingen waarvoor wij de komende jaren staan.

Klik hier voor meer informatie


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert