Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als bestaande mogelijkheden nu expliciet in de wet opgenomen en deels worden daarmee nieuwe rechten en verplichtingen gecreëerd. Daaronder valt ook een verruimde aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen. Verwacht wordt dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juni 2021 van kracht wordt.

Het Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht geeft een staccato overzicht van de wetswijzigingen die dit tot gevolg heeft voor stichtingen.

  Whitepaper aanvragen:

  Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

  Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
  25 september 2022

  Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

  In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
  23 augustus 2022

  Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

  Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
  27 juni 2022

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert