Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als bestaande mogelijkheden nu expliciet in de wet opgenomen en deels worden daarmee nieuwe rechten en verplichtingen gecreëerd. Daaronder valt ook een verruimde aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen. Verwacht wordt dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juni 2021 van kracht wordt.

Het Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht geeft een staccato overzicht van de wetswijzigingen die dit tot gevolg heeft voor stichtingen.

  Whitepaper aanvragen:

  Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

  Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
  27 juni 2022

  Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

  Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
  15 juni 2022

  Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

  De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert