Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als bestaande mogelijkheden nu expliciet in de wet opgenomen en deels worden daarmee nieuwe rechten en verplichtingen gecreƫerd. Daaronder valt ook een verruimde aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen. Verwacht wordt dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juni 2021 van kracht wordt.

Het Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht geeft een staccato overzicht van de wetswijzigingen die dit tot gevolg heeft voor stichtingen.

  Whitepaper aanvragen:


  Mogelijkheid tot rangwijziging van pandrechten – een puntsgewijze toelichting

  Nieuwe ontwikkelingen Financiering en Zekerheden Indien een ondernemer krediet verkrijgt van een financier, doorgaans een bank of investeerder, is het zeer gebruikelijk zekerheden te verstrekken aan die financier in de vorm van pandrechten op bijvoorbeeld debiteuren, bedrijfsinventaris en voorraden. Als…
  12 april 2021

  Failliet of niet? Hoe werkt een schuldeisersakkoord via de WHOA?

  De WHOA In 2020 zijn circa 3900 faillissementen uitgesproken. In 2019 waren dit er 4776. Ter vergelijking: in 2009, het eerste volledige jaar van de kredietcrisis, zijn er ruim 11.000 faillissementen uitgesproken.[1] Ondanks dat het aantal faillissementen in 2020 historisch…
  07 januari 2021

  Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

  Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld…
  22 september 2020

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert