Wanneer treedt de Omgevingswet in werking? Over een paar jaar

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking? Over een paar jaar

Er kan geen nieuwsbrief worden geopend of daarin wordt de komst van de nieuwe Omgevingswet aangekondigd. Projectontwikkelaars vragen dan ook met enige regelmaat of zij zich inmiddels daarop moeten voorbereiden. Ik kan eenieder geruststellen; de inwerkingtreding van de Omgevingswet duurt nog wel even.

Inwerkingtreding

Het motto van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is ‘Eenvoudiger Beter’ als het gaat om de Omgevingswet. Dat klinkt goed al is de praktijk weerbarstiger. De eerste vraag moet echter altijd zijn: wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum genomen. Na verloop van tijd werd dit 2018. Op 25 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer bericht dat “het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening” voorjaar 2019 wordt. Gelet op de gekozen bewoording belooft dat niet veel goeds. In de praktijk wordt dan ook aangenomen dat 2020 eerder voor de hand ligt en zelfs dat staat al op losse schroeven.

Cruciaal onderdeel van de Omgevingswet is namelijk de digitale ondersteuning hiervan. Met één klik op een digitale verbeelding moet eenieder kunnen zien wat kan en mag. Het is een publiek geheim dat deze digitale ondersteuning nog niet heel ver ontwikkeld is. Niet alleen omdat de financiële middelen achterblijven bij de kosten, maar ook omdat het gewoon ontzettend lastig is om 26 wetten en nog veel meer ministeriële besluiten en andere regelingen te vatten op een digitale verbeelding. Het is hopen dat dit niet het zoveelste ICT debacle bij de overheid wordt.

Slotsom

Het zal dan ook nog wel even duren voordat de Omgevingswet werkelijk in werking treedt. Naast de dagelijkse beslommeringen is er dus nog voldoende tijd om je in de materie te verdiepen, tenzij je toevallig net die gemeente tegen het lijf loopt waar al wordt geëxperimenteerd met de Omgevingswet.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert