Wanneer treedt de Omgevingswet in werking? Over een paar jaar

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking? Over een paar jaar

Er kan geen nieuwsbrief worden geopend of daarin wordt de komst van de nieuwe Omgevingswet aangekondigd. Projectontwikkelaars vragen dan ook met enige regelmaat of zij zich inmiddels daarop moeten voorbereiden. Ik kan eenieder geruststellen; de inwerkingtreding van de Omgevingswet duurt nog wel even.

Inwerkingtreding

Het motto van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is ‘Eenvoudiger Beter’ als het gaat om de Omgevingswet. Dat klinkt goed al is de praktijk weerbarstiger. De eerste vraag moet echter altijd zijn: wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum genomen. Na verloop van tijd werd dit 2018. Op 25 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer bericht dat “het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening” voorjaar 2019 wordt. Gelet op de gekozen bewoording belooft dat niet veel goeds. In de praktijk wordt dan ook aangenomen dat 2020 eerder voor de hand ligt en zelfs dat staat al op losse schroeven.

Cruciaal onderdeel van de Omgevingswet is namelijk de digitale ondersteuning hiervan. Met één klik op een digitale verbeelding moet eenieder kunnen zien wat kan en mag. Het is een publiek geheim dat deze digitale ondersteuning nog niet heel ver ontwikkeld is. Niet alleen omdat de financiële middelen achterblijven bij de kosten, maar ook omdat het gewoon ontzettend lastig is om 26 wetten en nog veel meer ministeriële besluiten en andere regelingen te vatten op een digitale verbeelding. Het is hopen dat dit niet het zoveelste ICT debacle bij de overheid wordt.

Slotsom

Het zal dan ook nog wel even duren voordat de Omgevingswet werkelijk in werking treedt. Naast de dagelijkse beslommeringen is er dus nog voldoende tijd om je in de materie te verdiepen, tenzij je toevallig net die gemeente tegen het lijf loopt waar al wordt geëxperimenteerd met de Omgevingswet.


Failliet of niet? Hoe werkt een schuldeisersakkoord via de WHOA?

De WHOA In 2020 zijn circa 3900 faillissement uitgesproken. In 2019 waren dit er 4776. Ter vergelijking: in 2009, het eerste volledige jaar van de kredietcrisis, zijn er ruim 11.000 faillissementen uitgesproken.[1] Ondanks dat het aantal faillissementen in 2020 historisch…
07 januari 2021

Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld…
22 september 2020

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als…
08 december 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert