Wanneer treedt de Omgevingswet in werking? Over een paar jaar

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking? Over een paar jaar

Er kan geen nieuwsbrief worden geopend of daarin wordt de komst van de nieuwe Omgevingswet aangekondigd. Projectontwikkelaars vragen dan ook met enige regelmaat of zij zich inmiddels daarop moeten voorbereiden. Ik kan eenieder geruststellen; de inwerkingtreding van de Omgevingswet duurt nog wel even.

Inwerkingtreding

Het motto van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is ‘Eenvoudiger Beter’ als het gaat om de Omgevingswet. Dat klinkt goed al is de praktijk weerbarstiger. De eerste vraag moet echter altijd zijn: wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

Aanvankelijk werd 1 januari 2018 als ingangsdatum genomen. Na verloop van tijd werd dit 2018. Op 25 mei 2016 heeft minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer bericht dat “het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening” voorjaar 2019 wordt. Gelet op de gekozen bewoording belooft dat niet veel goeds. In de praktijk wordt dan ook aangenomen dat 2020 eerder voor de hand ligt en zelfs dat staat al op losse schroeven.

Cruciaal onderdeel van de Omgevingswet is namelijk de digitale ondersteuning hiervan. Met één klik op een digitale verbeelding moet eenieder kunnen zien wat kan en mag. Het is een publiek geheim dat deze digitale ondersteuning nog niet heel ver ontwikkeld is. Niet alleen omdat de financiële middelen achterblijven bij de kosten, maar ook omdat het gewoon ontzettend lastig is om 26 wetten en nog veel meer ministeriële besluiten en andere regelingen te vatten op een digitale verbeelding. Het is hopen dat dit niet het zoveelste ICT debacle bij de overheid wordt.

Slotsom

Het zal dan ook nog wel even duren voordat de Omgevingswet werkelijk in werking treedt. Naast de dagelijkse beslommeringen is er dus nog voldoende tijd om je in de materie te verdiepen, tenzij je toevallig net die gemeente tegen het lijf loopt waar al wordt geëxperimenteerd met de Omgevingswet.


Vordering vanwege afgeleide schade van de aandeelhouder: moeilijk, niet onmogelijk

Een aandeelhouder van een failliete onderneming heeft schade geleden, omdat zijn aandelen waardeloos zijn geworden. Volgens hem is dat te wijten aan onbehoorlijk bestuur van de bestuurder. Echter, als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan betekent dat nog niet…
05 december 2019

Wanneer zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk tegenover schuldeisers van de vennootschap?

Deze vraag werd op 23 oktober 2019 voorgelegd aan de Rechtbank Limburg in een zaak waarin de bestuurders hadden laten gebeuren dat Bouwcare Benelux B.V. verbintenissen aanging die zij niet kon nakomen. Eisers in deze zaak hebben Bouwcare opdracht gegeven…
18 november 2019

De transitievergoeding: betalen of wachten op actie werknemer?

Als een arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever, dan heeft de werknemer in principe recht op betaling van een transitievergoeding. Werkgevers komen in dat kader voor de vraag te staan of zij die vergoeding uit…
01 november 2019

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert