Vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW (2)

LJN BP2154,Sector kanton Rechtbank Dordrecht 28 oktober 2010 – De machtiging ex artikel 5:121 BW is niet bedoeld om besluitvorming in de vergadering van eigenaars te bewerkstelligen. De procedure ex artikel 5.121 BW leent zich niet voor het verkrijgen van een machtiging om namens een ander in de vergadering van eigenaars te stemmen. Indien besluitvorming in die vergadering niet tot stand kan komen omdat partijen elkaars voorstellen blokkeren biedt het in de splitsingsakte gewijzigde artikel 37 lid 2 van het modelreglement mogelijkheden uit de impasse te geraken. Daarnaast kan een eenmaal genomen besluit ex artikel 5:130 BW ter vernietiging worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Artikel 5:121 BW leent zich ook niet voor het verkrijgen van een machtiging tot wijziging van de statuten. Een dergelijke machtiging kan worden verzocht op grond van art. 5:140 jo art. 5:139 BW.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert