Vervangende machtiging ex artikel 5:121 (3)

LJN: BR3103, Sector kanton Rechtbank Groningen 1 juli 2011 – Een eigenaar van een appartement verzoekt op grond van artikel 5:121 BW om vervangende machtiging achteraf voor het repareren van een intercom installatie en een vervangende machtiging voor nog uit te voeren schilderwerk. De gevraagde machtiging achteraf voor de intercom wordt geweigerd. Een machtiging achteraf is slechts mogelijk indien de betreffende werkzaamheden geen uitstel konden lijden en – naar moet worden aangenomen – de VvE heeft geweigerd de werkzaamheden uit te voeren. Dat verder uitstel niet mogelijk was is volgens de kantonrechter niet komen vast te staan. Voor het schilderwerk wordt de vervangende machtiging wel verleend. Vast staat, dat het schilderwerk hoognodig is en dat de kosten van de overgelegde offerte redelijk zijn.

Dat in de VvE sinds 1993 het besluit geldt dat het schilderwerk door de eigenaren zelf wordt uitgevoerd, maakt volgens de kantonrechter niet, dat de VvE de kosten niet voor haar rekening zou hoeven nemen. Een dergelijk besluit is namelijk nietig. Wanneer de appartementseigenaren tot een andere manier van kostenberekening willen komen, moet daarvoor de akte van splitsing worden gewijzigd. Zolang dat niet is gebeurd, geldt dat conform het modelreglement moet worden gehandeld en dat de gezamenlijke eigenaren dus moeten instaan voor de kosten van het buitenschilderwerk.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert