Vervangende machtiging ex artikel 5:121 (3)

LJN: BR3103, Sector kanton Rechtbank Groningen 1 juli 2011 – Een eigenaar van een appartement verzoekt op grond van artikel 5:121 BW om vervangende machtiging achteraf voor het repareren van een intercom installatie en een vervangende machtiging voor nog uit te voeren schilderwerk. De gevraagde machtiging achteraf voor de intercom wordt geweigerd. Een machtiging achteraf is slechts mogelijk indien de betreffende werkzaamheden geen uitstel konden lijden en – naar moet worden aangenomen – de VvE heeft geweigerd de werkzaamheden uit te voeren. Dat verder uitstel niet mogelijk was is volgens de kantonrechter niet komen vast te staan. Voor het schilderwerk wordt de vervangende machtiging wel verleend. Vast staat, dat het schilderwerk hoognodig is en dat de kosten van de overgelegde offerte redelijk zijn.

Dat in de VvE sinds 1993 het besluit geldt dat het schilderwerk door de eigenaren zelf wordt uitgevoerd, maakt volgens de kantonrechter niet, dat de VvE de kosten niet voor haar rekening zou hoeven nemen. Een dergelijk besluit is namelijk nietig. Wanneer de appartementseigenaren tot een andere manier van kostenberekening willen komen, moet daarvoor de akte van splitsing worden gewijzigd. Zolang dat niet is gebeurd, geldt dat conform het modelreglement moet worden gehandeld en dat de gezamenlijke eigenaren dus moeten instaan voor de kosten van het buitenschilderwerk.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Kredietopzegging: leg je er niet zomaar bij neer

De gouden tijden zijn dit jaar in één klap verdwenen. Ondanks alle overheidsmaatregelen verdampen de winsten en vermogens van veel ondernemingen. Wij merken dat financiers zoals banken voorzichtiger worden. En we krijgen vaker telefoontjes van ondernemers die een kredietopzegging hebben…
21 oktober 2020

Juridische bijdrage: verrekening van een vordering op een failliet bouwbedrijf

Dit is de bijdrage van advocaat en curator Diederick van Dalen in het juridische vaktijdschrift INS Updates 2020-0185 Korte inhoud: De curator van een bouwbedrijf vordert van een opdrachtgever betaling van openstaande facturen. De opdrachtgever wenst deze te verrekenen met…
12 oktober 2020

Betaalt uw klant niet? Dit zijn uw 5 opties

Heeft u last van klanten die niet betalen? In dit artikel kunt u lezen wat u daaraan kunt doen. Stap 1 Stuur een ingebrekestelling. Dat is een aanmaning waarin het volgende is vermeld: een verwijzing naar de openstaande factuur en…
08 oktober 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert