0%

Claudia Siewers

Claudia Siewers

Wetenschappelijk adviseur

Claudia Siewers

Claudia Siewers is wetenschappelijk adviseur bij De Advocaten van Van Riet. Zij adviseert en doceert in het bijzonder over appartementsrecht en regelgeving voor woningcorporaties. Typerend voor Claudia is dat zij snel tot de kern komt en veel kennis heeft. Claudia is in 2022 gepromoveerd bij de Open Universiteit op het onderwerp ‘Balans in het appartementsrecht, wijzigen van splitsingsakte vereenvoudigd’. Zij vindt kennisdelen belangrijk. Voorbeeld hiervan zijn de modelreglementen voor de RvC die zij gemaakt heeft voor woningcorporaties (nu bij Aedes) en de model-gebruiksovereenkomsten voor zonnepanelen.

Nevenactiviteiten

  • Directeur-bestuurder Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (hoofdbaan)

  • Zittingslid bij de Huurcommissie (2023 - heden)

  • Kerndocent bij FBN Juristen (2016 – heden)

  • Schuldhulpmaatje (2020-heden)