Erfgenamen werknemer hebben recht op uitbetaling van niet-genoten opgebouwde vakantiedagen

Het Europese Hof van Justitie heeft op 12 juni 2014 bepaald dat door een werknemer niet-genoten opgebouwde vakantiedagen door de (ex)werkgever moeten worden uitbetaald aan diens erven. Recht op uitbetaling niet-genoten opgebouwde vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst Artikel 7 van de…