Tijdelijke afwijking vs. tijdelijke ontheffing vs. tijdelijke vrijstelling

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 is er vanwege lagere rechtspraak enige discussie gerezen over de vraag of een tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 (oud) Wro gelijk valt te stellen met een tijdelijke…
27 oktober 2011