VvE aansprakelijk voor lekkageschade, beroep op verrekening slaagt

LJN: BB6039, Rechtbank Rotterdam 8 augustus 2007 – Een bewoner heeft schade geleden ten gevolge van het van buitenaf binnendringen van water in het appartement. De bewoner en de VvE verschillen van mening over de aansprakelijkheid van de VvE, waarop de bewoner…

Besluit onherroepelijk, ‘5:130-verweren’ gepasseerd in bodemprocedure

LJN: BD9899, Rechtbank Rotterdam 16 juli 2008 – De VvE Besluit dat geen toestemming wordt verleend voor het gedeeltelijk op het gemeenschappelijk dak plaatsen van een tuinhuisje. Voorafgaand aan dat besluit was het huisje al geplaatst. De eigenaren van het…

Uitleg akte van splitsing (2)

LJN BI2750, Rechtbank Utrecht 29 april 2009 – Uitleg akte van splitsing. Geschil tussen een VvE en een lid over harde vloerafwerking. Aan de orde was het algehele verbod uit artikel 10 van de akte van splitsing om harde vloeren…

Besluit inzake een collectief onderhoudsabonnement voor privé-CV-ketels nietig wegens strijd met de wet?

LJN: BC3828, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 16 januari 2008 – Op de algemene ledenvergadering van de VvE is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 7.3 van dat reglement bepaalt onder meer dat voor het onderhoud van de cv-ketels door de Vereniging een “algemeen onderhoudscontract” afgesloten, dat…

Voortaan wél omslaan kosten conform akte niet vernietigbaar

LJN: BD1112, Sector kanton Rechtbank Zwolle 24 april 2008 – In een VvE  werden de gemeenschappelijke kosten jarenlang afwijking van de akte van splitsing omgeslagen over de appartementsrechten. In 2007 besloot de ALV dat de kosten voortaan conform de akte…

Huisvesting zorginstelling in VvE

Verhuur van appartementen aan een zorginstelling voor huisvesting van personen met een verstandelijke handicap in strijd met de splitsingsakte, dan wel de redelijkheid en billijkheid? 68 appartementen in een appartementencomplex zijn in eigendom van Wooninvest. De overige negen appartementen zijn…
02 januari 2008

Opzegbaarheid lidmaatschap nevenvereniging

Regelmatig komt het voor, dat de koper van een appartement aan lang lopende overeenkomsten wordt verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een service-overeenkomst bij een serviceflat of de overeenkomst waarbij alle appartementen centraal worden verhuurd. Dat laatste is met name het geval…

Toestemming ALV voor privé dakterras niet nietig?

LJN: BA1268, Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2006 – De VvE besluit tot het verlenen van toestemming voor de realisatie van een dakterras ten behoeve van één van de appartementseigenaren op het gemeenschappelijke dak. In eerdere uitspraken werd geoordeeld, dat dat…

De wijk gesplitst

Het meest kenmerkende van de Vereniging van Wijkeigenaren (VVW), is dat de woningen in een woonblok, bijvoorbeeld geschakelde eengezinswoningen, niet in eigendom aan de kopers worden overgedragen maar dat de bewoners in plaats daarvan een appartementsrecht verkrijgen, alsof de wijk…