Toestemming ALV voor privé-terras op gemeenschappelijk dak nietig?

De ALV verleent toestemming tot de aanleg van een privé dakterras op het gemeenschappelijk dak. Is dat besluit nietig? In LJN: AH8228 Voorzieningerechter Rechtbank Utrecht, 18 juli 2000, oordeelde de voorzieningenrechter dat tenzij het betreffende gedeelte als privé terras bestemd is,…

Verhuurverbod in akte van splitsing houdt stand

LJN BM7306, Rechtbank Groningen 9 juni 2010 – In de splitsingsakte is vastgelegd dat de appartementen niet mogen worden verhuurd; eiseres wenst het door hem aangekochte appartement kamergewijs te verhuren aan studenten. De rechtbank oordeelt dat uit de tekst van…

Oplaadpunten in de parkeergarage

Al staat techniek nog in de kinderschoenen steeds meer wijst erop dat de elektrische auto de toekomst heeft. Veel elektrische auto’s hebben een vast oplaadpunt nodig, dat niet zelden de garage van een appartementencomplex gelegen zal zijn. Is de eigenaar…

Tijdelijke verhuur van appartementen

Een lange, verre reis, een positie in het buitenland, overwinteren in Benidorm? Het nieuwe huis al gereed, maar het oude nog niet verkocht? Dubbele woonlasten ongewenst? Het zijn voorbeelden waarbij tijdelijke verhuur ofwel tussenhuur een uitkomst kan bieden. Hoewel partijen…

Niet geagendeerd, wel beslist

Het belangrijkste orgaan binnen de VvE is de vergadering van eigenaars. Daar worden besluiten genomen die de hele VvE aangaan. Denk bijvoorbeeld aan besluiten met betrekking tot een reservefonds, groot onderhoud en beheer-, onderhouds- en administratiecontracten. Besluiten van de vergadering…

Nietigheid, bevoegdheid sector kanton

LJN: BM0088, Sector kanton Rechtbank Utrecht, 12 februari 2010. – Over het verschil tussen nietigheid en vernietiging (en de daaraan gekoppelde vraag van onbevoegdheid van de kantonrechter, omdat de – sector handel en familie van de – rechtbank volgens de VvE’s…

VvE weigert inzage offertes, groot eigenaar wordt beheerder: besluit vernietigd

LJN: BJ6989,Sector kanton Rechtbank Utrecht 30 maart 2009 – In een VvE waarin een woningbouwvereniging de absolute meerderheid van stemmen heeft, wordt beslist dat de groot eigenaar het beheer op zich neemt. Een kleine minderheid kan zich daarmee niet verenigingen en…

Schotelantennes en het recht op vrije nieuwsgaring

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 16 december 2008, LJN BH1809, EHRC 2009/17, (Mustafa en Tarzibachi/Zweden) – Gerechtshof Amsterdam van 9 december 2008, LJN BL6547 (Esthéticienne/It Soal) – Gerechtshof Amsterdam 28 september 2009, LJN BH8886 –…

Beroep op nietigheid servicekostenomslag onaanvaardbaar

LJN: BH3102, Rechtbank Dordrecht 11 februari 2009 (vernietigd in hoger beroep) – Op 21 maart 1980 besliste de ALV van een VvE, dat de servicekosten voor gelijke delen over de leden worden omgeslagen, terwijl de akte anders bepaalt. Ook werd…