Afgifte geluidscertificaten geweigerd

LJN: BQ0516, Rechtbank ‘s-Gravenhage 7 april 2011 – In kort geding vordert de benedenbuurman van zijn bovenbuurman, dat hij afschriften verstrekt van alle documentatie waaruit blijkt hoe zijn harde vloer is gelegd en waaruit de ondervloer bestaat. De bovenbuurman was voorzitter…

Profijt niet vereist voor betaling volgens breukdeel

LJN: BP8878, Gerechtshof Amsterdam 15 maart 2011 – Ook als gemeenschappelijke kosten geen enkel profijt opleveren voor één of meerdere appartementen, zijn deze appartementen gehouden aan de gemeenschappelijke kosten bij te dragen overeenkomstig hun aandeel in de splitsing. Het is…

Ontwikkelaar tevens eerste bestuurder VvE aansprakelijk

LJN: BP9729, Rechtbank Rotterdam, 23 maart 2011 – Een corporatie realiseert en verkoopt een nieuwbouwcomplex, bestaande uit meedere ondersplitsingen met daarin woningen, winkels en parkeerplaatsen. De corporatie benoemt zichzelf tot eerste en enig bestuurder en tevens beheerder van de VvE. Enkele…

Toestemming VvE voor bed & breakfast in bedrijfsruimte vernietigd

LJN: BO8425, Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2010 – Een gedeelte van een appartementsrecht heeft blijkens de akte de bestemming bedrijfsruimte, welke bestemming nader is omschreven in de akte. Het reglement bepaalt dat gebruik dat afwijkt van deze bestemming slechts geoorloofd…

Uitleg akte van splitsing (3)

LJN: BO5223, Hoge Raad 28 januari 2011 – In de zaak die leidde tot dit arrest was een serre gebouwd op een aan  een andere appartementseigenaar toebehorend perceel. Op basis van een uitleg van de splitsingsakte oordeelt de Hoge Raad…

Verdeelsleutel in praktijk anders dan in reglement

LJN: BQ9586, Sector kanton, Rechtbank Middelburg 16 februari 2011. – Een VvE hanteerde naar nu bleek vanaf 1972 een onjuiste verdeelsleutel. De ALV besloot in 2010 om voortaan wel volgens de akte om te slaan en besloot tegelijkertijd het oud zeer…

Huurder geen belanghebbende bij splitsingsvergunning

LJN BO9211, Raad van State 29 december 2010 – Op grond van de Huisvestingswet kan een gemeente een Huisvestingsverordening vaststellen, op grond waarvan het verboden is om zonder voorafgaande vergunning recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten. Vervolgens kan…

Vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW (2)

LJN BP2154,Sector kanton Rechtbank Dordrecht 28 oktober 2010 – De machtiging ex artikel 5:121 BW is niet bedoeld om besluitvorming in de vergadering van eigenaars te bewerkstelligen. De procedure ex artikel 5.121 BW leent zich niet voor het verkrijgen van…

Verjaring tuin appartementsrecht

LJN: BJ8361, Rechtbank Dordrecht 16 september 2009 – Ook een tuin die bij een appartementsrecht hoort is een zakelijk recht, dat het voorwerp kan zijn van verjaring. Voor de begrenzing van de appartementsrechten is de aanduiding op de splitsingstekening bepalend.…