Zonwering ondanks strijd splitsingsakte en HHR toegestaan

LJN: BU9751 Sector kanton, Rechtbank Rotterdam, 26 augustus 2011. Inconsequente handhaving artikel 13 MR 1992 door VvE ten aanzien van wijzigingen aan de balkons. Door de VvE worden wijzigingen aan balkons door andere eigenaren toegestaan. Het gewenste aanbrengen van een…
09 januari 2012

Wisselen van spoor van aktewijziging ex artikel 5:139 lid 2 naar 5:139 lid 1 onmogelijk

LJN: BU7520, Sector kanton Rechtbank Leeuwarden 8 december 2011  – De ALV van een VvE besluit met meer dan 80% van de stemmen tot wijziging van de akte van splitsing ex artikel 5:139 lid 2. De tegenstemmers vorderen vernietiging van…

Ballotage-eisen in HR niet geldig wegens strijd met wet en akte

LJN: BU6485, Sector kanton Rechtbank Amsterdam, 25 november 2011 – In een VvE geldt krachtens de akte een toestemmingsvereiste voor verhuur. Dat wijkt af van de gebruikelijke regeling, waarbij een appartementseigenaar kan volstaan met het doen afgeven van een huurdersverklaring…

Kantonrechter verklaart zich onbevoegd voor nietigverklaring

LJN: BU4823,Sector kanton Rechtbank Haarlem 9 november 2011 – In een bagatelzaak legt een appartementseigenaar, tevens voormalig lid van de kascommissie, een principieel punt aan de kantonrechter voor: de VvE is niet bevoegd om andere uitgaven te doen dan die waartoe…

Verkeerde geluidsnorm in akte van splitsing

LJN: BL6841, Rechtbank Arnhem 24 februari 2010 – In de akte van splitsing is de volgende bepaling opgenomen: ‘De vloerbedekking van de privé gedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan. Met name…

Niet elke beslissing is een besluit dat nietig kan zijn?

LJN: BQ5778,Sector kanton Rechtbank Maastricht 18 mei 2011 – Een recreatiepark wordt beheerd door een boek 2-vereniging. In de koopovereenkomsten waarbij de recreatiewoningen zijn gekocht is opgenomen dat de kavels met bungalows voor recreatieve doeleinden gebruikt dienen te worden en…

Handhaving door de VvE in kort geding

In de akte van splitsing en het modelreglement zijn diverse gebods- en verbodsbepalingen opgenomen. Schending van deze bepalingen kan leiden tot waarschuwingen van de VvE en zelfs het opleggen van boetes. Maar als de overtreder niets doet, wat dan? Kan…

Dakterras onrechtmatig: verwijderen

LJN: BT2558, Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 29 augustus 2011 – In een kleine VvE realiseert de eigenaar van een van de bovenwoningen een dakterras, zonder daarvoor toestemming te vragen aan de slapende VvE. Tegelijkertijd met de vergadering waarin de VvE geactiveerd…
27 september 2011

Gebruik ontzegd, ontruiming geweigerd

LJN: BT2463, Voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam 22 september 2011 – Een bewoner/eigenaar van een appartementsrecht veroorzaakt structureel overlast, mede ingegeven door psychische problemen. MR 1983 is op de splitsing van toepassing. De ALV besluit tot het geven van een waarschuwing op grond…
26 september 2011