Servicekosten: dwingend huurrecht gaat vóór appartementsrecht

LJN: BC7666, Gerechtshof ‘s-Gravenhage 21 maart 2008 – In de algemene voorwaarden van een woningbouwvereniging is een regeling opgenomen die beantwoordt aan artikel 7:261 lid 2 BW. Dat artikel bepaalt, dat de huurder gebonden is aan een wijziging van de…

Eigenaar vs. huurder in gemengde complexen

Naarmate huurders meer gebonden zijn aan de reglementen van de VvE, zullen zij daar meer inspraak op willen uitoefenen. De VvE is echter een rechtspersoon gericht op het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke onroerende zaak en is daarmee uitsluitend…

Nietig besluit is ook vernietigbaar; kantonrechter vernietigt

LJN: BW1490,Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 6 april 2012 – In de akte van splitsing is bepaald, dat de privégedeelten bestemd tot garage slechts kunnen toebehoren aan degenen die eigenaar zijn van een appartementsrecht dat recht geeft op het gebruik van…

Rijdende rechter: reclamezuil buiten mag niet

Rijdende Rechter, zaak S19-04 d.d. 23 februari 2012 – Niet alle VvE zaken worden door de gewone rechter beslecht, zo blijkt uit dit bindend advies van de rijdende rechter. Een huurder van een bedrijfsunit plaatst op het gemeenschappeklijk terrein van de…

Huurder niet gebonden aan huishoudelijk reglement

Hoge Raad 10 februari 2012, LJN: BU8174 – In hoeverre is de huurder van een appartement gehouden om met het appartementsrecht samenhangende voorschriften omtrent het gebruik van het gezamenlijke- en privé gedeelten in acht te nemen? In onderhavige kwestie is…
16 februari 2012

Geluidsisolatie niet kamerbreed, vordering daartoe afgewezen

LJN: BV6705, Gerechtshof Leeuwarden 7 februari 2012 – De eigenaar van het benedenappartement vordert aanpassing van de marmeren vloer in het bovenappartement, zodanig dat deze in overeenstemming is met het reglement. Het is op grond daarvan niet toegestaan harde vloerbedekking als parket,…

Warmte Koude Opslag (WKO) in de VvE

Warmte Koude Opslag (WKO) staat steeds meer in de belangstelling. WKO is een duurzaam systeem, dat gebruik maakt van warmte of koude in de ondiepe tot middeldiepe ondergrond. Daarmee kunnen gebouwen worden verwarmd in de winter en gekoeld in de…

Besluit aktewijziging geluidsnorm vernietigd

Rechtbank Arnhem 20 december 2011, AZ / VERZ 11-7034 – Vervolg op LJN: BL6841, Rechtbank Arnhem d.d. 24 januari 2010, ook op VvERecht.nl. In de zaak die uitspraak die leidde tot de uitspraak van de rechtbank Arnhem d.d. 24 januari 2010 (zie hierboven) vorderde…

Parkeerplaats jaren in gebruik: geen bezit, geen verjaring

LJN: BV0871, Gerechtshof Leeuwarden 10 januari 2012 – Een aantal appartementseigenaren parkeert sinds jaar en dag op dezelfde parkeerplaatsen zonder dat daarvoor in de akte van splitsing een exclusief gebruiksrecht aan deze eigenaren is toegekend. De VvE wil het gebruik…