Logies, tijdelijke verhuur of ‘short stay’ in strijd met akte?

LJN: BY2628, Gerechtshof Amsterdam 25 september 2012, bekrachtigd in Hoge Raad 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5357 – Regelmatig komt het voor, dat appartementen al dan niet via internet te huur worden aangeboden voor short stay of recreatief verblijf. Met name in grote…

Servicekosten: dwingend huurrecht gaat vóór appartementsrecht

LJN: BC7666, Gerechtshof ‘s-Gravenhage 21 maart 2008 – In de algemene voorwaarden van een woningbouwvereniging is een regeling opgenomen die beantwoordt aan artikel 7:261 lid 2 BW. Dat artikel bepaalt, dat de huurder gebonden is aan een wijziging van de…

Eigenaar vs. huurder in gemengde complexen

Naarmate huurders meer gebonden zijn aan de reglementen van de VvE, zullen zij daar meer inspraak op willen uitoefenen. De VvE is echter een rechtspersoon gericht op het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke onroerende zaak en is daarmee uitsluitend…

Huurder niet gebonden aan huishoudelijk reglement

Hoge Raad 10 februari 2012, LJN: BU8174 – In hoeverre is de huurder van een appartement gehouden om met het appartementsrecht samenhangende voorschriften omtrent het gebruik van het gezamenlijke- en privé gedeelten in acht te nemen? In onderhavige kwestie is…
16 februari 2012

Ballotage-eisen in HR niet geldig wegens strijd met wet en akte

LJN: BU6485, Sector kanton Rechtbank Amsterdam, 25 november 2011 – In een VvE geldt krachtens de akte een toestemmingsvereiste voor verhuur. Dat wijkt af van de gebruikelijke regeling, waarbij een appartementseigenaar kan volstaan met het doen afgeven van een huurdersverklaring…

Gebrek aan gemeenschappelijke zaak geeft recht op huurprijsvermindering

LJN: BT6531,Sector kanton Rechtbank Amsterdam 11 januari 2011 In een complex zijn de begane grond en de eerste etage verhuurd als bedrijfsruimte. Daarboven liggen 12 woonetages. De bedrijfsruimte en de woonetages vormen twee appartementsrechten in een VvE. Gebreken aan de…

Verhuurverbod en welstandsbepalingen

Doorgaans bevatten de akte van splitsing en het splitsingsregelement de standaard bepalingen omtrent verhuur en ingebruikgeving van appartementen door eigenaars. Ook komt het voor, dat in de akte voorwaarden aan de verhandelbaarheid van een appartement worden verbonden. Soms gaan die…

Toestemming VvE voor bed & breakfast in bedrijfsruimte vernietigd

LJN: BO8425, Rechtbank Amsterdam 4 oktober 2010 – Een gedeelte van een appartementsrecht heeft blijkens de akte de bestemming bedrijfsruimte, welke bestemming nader is omschreven in de akte. Het reglement bepaalt dat gebruik dat afwijkt van deze bestemming slechts geoorloofd…

Verhuurverbod in akte van splitsing houdt stand

LJN BM7306, Rechtbank Groningen 9 juni 2010 – In de splitsingsakte is vastgelegd dat de appartementen niet mogen worden verhuurd; eiseres wenst het door hem aangekochte appartement kamergewijs te verhuren aan studenten. De rechtbank oordeelt dat uit de tekst van…