Ongerechtvaardigde verrijking eigenaren appartementen?

LJN:BR3152,Sector kanton Rechtbank Rotterdam 21 juni 2011 – Mag de VvE bij het nemen van een besluit tot uitgifte van extra vierkante meters na herbouw de stichtingskosten in rekening brengen, indien de marktwaarde van deze meters hoger is? Verzoek om…

Afwijkende gewoonte kostenverdeling

LJN: BP7929, Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2011 – Het splitsingsreglement van onderhavige VvE bepaalt dat de ramen en kozijnen tot de gemeenschappelijke zaken behoren. Een van de eigenaars verzoekt de VvE om op kosten van de VvE herstelwerkzaamheden aan de…
15 februari 2011

Beroep op nietigheid servicekostenomslag onaanvaardbaar

LJN: BH3102, Rechtbank Dordrecht 11 februari 2009 (vernietigd in hoger beroep) – Op 21 maart 1980 besliste de ALV van een VvE, dat de servicekosten voor gelijke delen over de leden worden omgeslagen, terwijl de akte anders bepaalt. Ook werd…

Onverschuldigde betalingen aan voormalig beheerder

LJN BK3149, Rechtbank ‘s-Gravenhage 7 oktober 2009 – De VvE vordert terugbetaling van onverschuldigde betalingen aan haar voormalig beheerder. Feitelijk oordeel dat voor de betalingen aan haarzelf, die door de beheerder van de VvE-rekening zijn afgeboekt, geen contractuele grondslag aanwezig…

Besluit inzake een collectief onderhoudsabonnement voor privé-CV-ketels nietig wegens strijd met de wet?

LJN: BC3828, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 16 januari 2008 – Op de algemene ledenvergadering van de VvE is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 7.3 van dat reglement bepaalt onder meer dat voor het onderhoud van de cv-ketels door de Vereniging een “algemeen onderhoudscontract” afgesloten, dat…

Draagplicht eigenaars bij acuut tekort reservefonds VvE

LJN: BD9624, Rechtbank Haarlem, 4 juni 2008 – Kan een VvE haar eigenaars verplichten mee te betalen aan spoedeisende renovatie indien het reservefonds van de VvE niet toereikend is? Een niet juist opgesteld en bijgehouden meerjaren onderhoudsplan kan tot een…
21 augustus 2008