Profijtelijke bestemmingsplanwijziging moet bij schadebesluit worden betrokken

Inzet van het geschil is dat het college van burgemeester en wethouders van Loppersum haar besluit op een aanvraag tot planschadevergoeding baseert op een second opinion, omdat het advies van de eerste deskundige hem tegenvalt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de…

Adviezen van deskundige worden in twijfel getrokken II

Partijen die in bestuursrechtelijke geschillen zonder juridische bijstand procederen, hebben vaak de neiging de adviezen van een door een bestuursorgaan benoemde of ingehuurde deskundige in twijfel te trekken, zonder te beschikken over deskundig tegenadvies dan wel goed onderbouwde, door feiten…
19 november 2011

Adviezen van deskundige worden in twijfel getrokken

Partijen die in bestuursrechtelijke geschillen zonder juridische bijstand procederen, hebben vaak de neiging de adviezen van een door een bestuursorgaan benoemde of ingehuurde deskundige in twijfel te trekken, zonder te beschikken over deskundig tegenadvies dan wel goed onderbouwde, door feiten…
19 november 2011

Objectiviteit van deskundige wordt in twijfel getrokken

Partijen die in bestuursrechtelijke geschillen zonder juridische bijstand procederen, hebben vaak de neiging de objectiviteit en onpartijdigheid van een door een bestuursorgaan benoemde of ingehuurde deskundige in twijfel te trekken. In de onderhavige zaak is dat ook het geval. De…
19 november 2011