Niet geagendeerd, wel beslist

Het belangrijkste orgaan binnen de VvE is de vergadering van eigenaars. Daar worden besluiten genomen die de hele VvE aangaan. Denk bijvoorbeeld aan besluiten met betrekking tot een reservefonds, groot onderhoud en beheer-, onderhouds- en administratiecontracten. Besluiten van de vergadering…

Nietigheid, bevoegdheid sector kanton

LJN: BM0088, Sector kanton Rechtbank Utrecht, 12 februari 2010. – Over het verschil tussen nietigheid en vernietiging (en de daaraan gekoppelde vraag van onbevoegdheid van de kantonrechter, omdat de – sector handel en familie van de – rechtbank volgens de VvE’s…

VvE weigert inzage offertes, groot eigenaar wordt beheerder: besluit vernietigd

LJN: BJ6989,Sector kanton Rechtbank Utrecht 30 maart 2009 – In een VvE waarin een woningbouwvereniging de absolute meerderheid van stemmen heeft, wordt beslist dat de groot eigenaar het beheer op zich neemt. Een kleine minderheid kan zich daarmee niet verenigingen en…

Schotelantennes en het recht op vrije nieuwsgaring

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 16 december 2008, LJN BH1809, EHRC 2009/17, (Mustafa en Tarzibachi/Zweden) – Gerechtshof Amsterdam van 9 december 2008, LJN BL6547 (Esthéticienne/It Soal) – Gerechtshof Amsterdam 28 september 2009, LJN BH8886 –…

Machtiging voor advocaatkosten achteraf vernietigd

LJN: BJ8129,Sector kanton Rechtbank Maastricht 2 september 2009 – Twee (bestuurs)leden van de Vereniging van Eigenaren hebben zonder voorafgaande ruggespraak met de VvE of haar rechtsbijstandverzekeraar een advocaat ingeschakeld en aanzienlijke kosten gemaakt. Het door de VVE genomen besluit om…

Besluit onherroepelijk, ‘5:130-verweren’ gepasseerd in bodemprocedure

LJN: BD9899, Rechtbank Rotterdam 16 juli 2008 – De VvE Besluit dat geen toestemming wordt verleend voor het gedeeltelijk op het gemeenschappelijk dak plaatsen van een tuinhuisje. Voorafgaand aan dat besluit was het huisje al geplaatst. De eigenaren van het…

Voortaan wél omslaan kosten conform akte niet vernietigbaar

LJN: BD1112, Sector kanton Rechtbank Zwolle 24 april 2008 – In een VvE  werden de gemeenschappelijke kosten jarenlang afwijking van de akte van splitsing omgeslagen over de appartementsrechten. In 2007 besloot de ALV dat de kosten voortaan conform de akte…

Toestemming ALV voor privé dakterras niet nietig?

LJN: BA1268, Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2006 – De VvE besluit tot het verlenen van toestemming voor de realisatie van een dakterras ten behoeve van één van de appartementseigenaren op het gemeenschappelijke dak. In eerdere uitspraken werd geoordeeld, dat dat…

Foutparkeerders: een (weg)slepende kwestie?

U kent het wel: in of rond uw gebouw is voorzien in voldoende parkeergelegenheid, waardoor elke bewoner zijn auto kwijt kan. Soms lukt dat echter niet, doordat anderen ook op het terrein van het complex parkeren. Dit kunnen bewoners zijn…