Geen huurbeding bij pandrecht op lidmaatschap coöperatie

Kan de bank met een pandrecht op een lidmaatschapsrechten  in een coöperatieve flatvereniging haar recht van parate executie uitoefenen als ware zij hypotheekhouder op een appartementsrecht? Als dat zo is, dan kan de bank een latere huurovereenkomst ten aanzien van…

Getroffen door bodembeslag

De fiscus heeft als enige het zogeheten ‘bodemrecht’ (= verhaalsrecht op bodemzaken). Indien een bodem door een belastingschuldige wordt gehuurd, kan de betreffende verhuurder van deze bodem soms ook onaangenaam worden verrast, in die zin dat het fiscale bodembeslag soms…