Vastgoed

Zorgvastgoed

Juridisch advies in zorgvastgoed is een specialisme. Daarbij is niet alleen kennis van vastgoedrecht, maar ook kennis van de zorgsector nodig. We begeleiden zorginstellingen en andere belanghebbenden, zoals ontwikkelaars of beleggers die zorgvastgoed exploiteren, transformeren of daarin investeren.

De gewijzigde vergoedingssystematiek van zorghuisvesting dwingt zorginstellingen tot het juridisch scheiden van wonen en zorg. In combinatie met langlopende huurovereenkomsten zijn vaak nieuwe afspraken met gebruikers en verhuurders vereist. Ook zijn transformatie en verkoop van zorgvastgoed aan de orde van de dag. We hebben ruime ervaring bij het opstellen van maatwerkovereenkomsten in zorgvastgoed en werken samen met een aantal toonaangevende adviesbureaus in de zorgsector.

Als initiatiefnemer van WonenenZorg.nl dragen we bij aan kennisontwikkeling voor vastgoedprofessionals in de zorg.

Advocaten die verstand hebben van zorgvastgoed

Bekijk alle advocaten

Met een gespecialiseerd team advocaten werken wij elke dag om de juridische belangen van onze cliënten in de commerciële en de non-profit sector te behartigen.

Bekijk alle advocaten
2
Vragen uit de praktijk

Wat is de functie van een gebouw met zelfstandige woningen waarvan de bewoners 24-uur zorg behoeven?

Wouter van Galen

Wouter van Galen

Om te bepalen of sprake is van 'Wonen' of 'Maatschappelijk', moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van "nagenoeg zelfstandige bewoning" en "een zekere mate van verbondenheid tussen de bewoners". Dat er sprake is van zelfstandige woningen en elke woning beschikt over een keuken e.d., is dan ook niet relevant. Dat er 24-uur zorg nodig is, bevestigt daarentegen het vermoeden dat sprake is van 'Maatschappelijk' omdat de bewoners niet nagenoeg zelfstandig kunnen wonen.

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert