Vastgoed

Overheid en schade

Overheidshandelen of -nalaten kan schade veroorzaken. Zo kan het onrechtmatig weigeren van een vergunning schade veroorzaken. Ook wanneer het handelen van de overheid rechtmatig is, kunt u schade lijden. Bijvoorbeeld bij wijziging van een bestemmingsplan of de realisatie van publieke werken. U kunt de overheid aanspreken om meerdere redenen zoals onrechtmatige overheidsdaad, planschade of nadeelcompensatie. Wij geven een reële inschatting van uw kansen op schadevergoeding  en pakken daarna desgewenst door.

Advocaten die verstand hebben van overheid en schade

Bekijk alle advocaten

Met een gespecialiseerd team advocaten werken wij elke dag om de juridische belangen van onze cliënten in de commerciële en de non-profit sector te behartigen.

Bekijk alle advocaten
4
Vragen uit de praktijk

Als gevolg van een bestemmingsplan dat ruim 7 jaar geleden onherroepelijk is geworden kan ik minder bouwen dan voorheen mogelijk was. Heb ik recht op planschadevergoeding?

Wouter van Galen

Wouter van Galen

Een verzoek om planschade moet worden ingediend binnen vijf jaren na het onherroepelijk worden van een planologische maatregel, een aanhoudingsbesluit uitgezonderd. Na deze periode is verhaal van planschade niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert