Vastgoed

Onteigeningsrecht

Bij dreigende onteigening is inzicht in uw rechten en plichten essentieel. Het onteigeningsrecht is een specialisme dat wij in huis hebben. Samen met ervaren rentmeesters komen we tot de beste resultaten. De overheid onteigent bij voorkeur in goed overleg. Lukt dat niet, dan volgt een uitgebreide procedure. We staan u kundig bij in de administratieve en gerechtelijke fase.

Advocaten die verstand hebben van onteigeningsrecht

Bekijk alle advocaten

Met een gespecialiseerd team advocaten werken wij elke dag om de juridische belangen van onze cliënten in de commerciële en de non-profit sector te behartigen.

Bekijk alle advocaten
5
Vragen uit de praktijk

De overheid wil een stuk van mijn perceel onteigenen om een weg te kunnen verbreden en biedt mij hiervoor een geldbedrag aan. Kan ik in de plaats daarvan eisen dat mij een ander stuk grond wordt aangeboden?

Wouter van Galen

Wouter van Galen

De Onteigeningswet voorziet alleen in de verplichting om een financiële schadeloosstelling aan te bieden. In het minnelijk overleg met de overheid kan wél tot andere afspraken worden gekomen.

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert