Vastgoed

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht is één van de traditionele knelpunten in elk bouwproces.  Kwesties als milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening, geluid, licht, trilling en externe veiligheid kunnen uw project vertragen. Daarmee vormt het omgevingsrecht een financieel risico voor bouwers, ontwikkelaars en initiatiefnemers. We signaleren knelpunten tijdig en komen – vaak in goede samenwerking met de overheid – met constructieve oplossingen. Dreigt het project uit de planning te lopen vanwege vergunningen, dan zetten we alles in om deze vertraging te beperken. In de veelheid van procedures doorlopen wij de juiste met de kortste doorlooptijd. De Advocaten van Van Riet treden op voor initiatiefnemers, overheden en overige belanghebbenden.

Advocaten die verstand hebben van omgevingsrecht

Bekijk alle advocaten

Met een gespecialiseerd team advocaten werken wij elke dag om de juridische belangen van onze cliënten in de commerciële en de non-profit sector te behartigen.

Bekijk alle advocaten
8
Vragen uit de praktijk

Er zijn zienswijzen ingediend tegen een ontwerp bestemmingsplan waar ik het niet mee eens ben. Wat kan ik doen?

Wouter van Galen

Wouter van Galen

Als belanghebbende deelnemen aan de beroepsprocedure.

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert