Vastgoed

Bouw en aanbesteding

Sinds jaar en dag werken we met bedrijven in de bouw. We adviseren, contracteren en procederen. Bij traditionele bouw- en aanbestedingsvormen én bij geïntegreerde contracten, DBMO en turnkey-overeenkomsten. Jarenlang procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw maakt ons tot ervaren procesadvocaten in de bouw. Dus ook als het tot een geschil komt, kunnen wij uw belangen optimaal behartigen. We lezen het bestek en kunnen de vertaalslag maken van bouwtermen naar de juridische wereld. In aanbestedingszaken schakelen we snel en zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. Ook als de opdracht al vergeven leek.

 

Advocaten die verstand hebben van bouw en aanbesteding

Bekijk alle advocaten

Met een gespecialiseerd team advocaten werken wij elke dag om de juridische belangen van onze cliënten in de commerciële en de non-profit sector te behartigen.

Bekijk alle advocaten
3
Vragen uit de praktijk

Een werk wordt aanbesteed, waarna voor een substantieel hoger bedrag meerwerk wordt verrekend. Leidt dit tot een nieuwe aanbestedingsplicht?

JanJacob Bijkerk

JanJacob Bijkerk

Als sprake is van een wezenlijke wijziging in de aard en omvang van de opdracht, kan dat leiden tot een heraanbestedingsplicht. De extra werkzaamheden vallen dan niet onder het oorspronkelijk gegunde werk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert