Vastgoed

Bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht is continu in beweging. Enerzijds door uitspraken van bestuursrechters, bijvoorbeeld over schaarse vergunningen en het vertrouwensbeginsel. Anderzijds door nieuwe wetgeving, zoals de vernieuwde Wet Bibob en de Wet open overheid (de beoogd opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur). Wij hebben jarenlange ervaring met het adviseren van en procederen voor zowel private als publieke partijen met betrekking tot onder meer vergunningverlening (waaronder exploitatie- en terrasvergunningen), subsidiebeslissingen en handhaving en toezicht én volgen de ontwikkelingen in het bestuursrecht op de voet. Daarom kunnen wij u ook op dit vlak goed bijstaan.

Advocaten die verstand hebben van bestuursrecht

Bekijk alle advocaten

Met een gespecialiseerd team advocaten werken wij elke dag om de juridische belangen van onze cliënten in de commerciële en de non-profit sector te behartigen.

Bekijk alle advocaten
4
Vragen uit de praktijk

Hoe verhoudt de Wet Bibob zich tot de Wabo?

Wouter van Galen

Wouter van Galen

De Wet Bibob verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om ongewilde facilitering van criminele activiteiten te voorkomen. Er geldt een extra weigerings- en intrekkingsgrond bij het verlenen van vergunningen en subsidies. De Wet Bibob is (gedeeltelijk) geïmplementeerd in de Wabo. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning weigeren of intrekken volgens art. 3 van de Wet Bibob. In art. 2.20 Wabo is geregeld dat het bevoegd gezag zo nodig advies kan aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob.

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert