Aansprakelijkheid

Het handelen van bestuurders ligt tegenwoordig onder een vergrootglas. Wij helpen om vooraf de risico’s in kaart te brengen. De Advocaten van Van Riet toetst wat wel en niet kan en legt vast hoe er gehandeld moet worden als er discontinuïteit dreigt binnen uw organisatie. Dat geeft vertrouwen en maakt keuzes verantwoord. Mocht het toch misgaan, dan leggen wij de vinger op de zere plek. En die ligt lang niet altijd bij de bestuurder! Bestuurdersaansprakelijkheid, de boekhoudverplichting, tegenstrijdig belang en onrechtmatige daad, we nemen het allemaal mee als we uw zaak beoordelen.


Advocaten die verstand hebben van aansprakelijkheid

Bekijk alle advocaten

Met een gespecialiseerd team advocaten werken wij elke dag om de juridische belangen van onze cliënten in de commerciële en de non-profit sector te behartigen.

Bekijk alle advocaten

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert