Kennisbijeenkomst: Het nieuwe ontslagrecht

Kennisbijeenkomst: Het nieuwe ontslagrecht

Op 8 april 2014 organiseert de Advocaten van Van Riet een kennisbijeenkomst over het nieuwe ontslagrecht.

De regering heeft in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid “het nieuwe Ontslagrecht” gepresenteerd. Wat gaat er precies voor u veranderen? Wordt ontslag goedkoper? Is de kantonrechtersformule niet langer van toepassing? Wat is een transitiebudget? Wordt de maximale duur van de WW-uitkering ingekort? Klopt het dat ik in het nieuwe Ontslagrecht al na twee jaar een vast contract moet aanbieden aan mijn flex-werker in plaats van drie jaar? Loopt een tijdelijk contract nog steeds vanzelf af, of moet ik als werkgever nadere actie ondernemen? Klopt het dat ik voor een ontslagen zieke werknemer moet gaan betalen?

De regering vindt dat de arbeidsmarkt flexibeler moet. Tegelijkertijd worden de regels op het gebied van flexibele arbeid in de praktijk soms verkeerd gebruikt. Anderzijds zorg het huidige ontslagstelsel ervoor, dat werkgevers moeilijk van werknemers afscheid kunnen nemen door vergaande ontslagbescherming. De doorstroming op de arbeidsmarkt wordt daardoor geblokkeerd. Ontslagprocedures zijn ondoorzichtig en relatief onvoorspelbaar. De kosten van de WW zijn bovendien enorm. De regering vindt dat mensen met een WW-uitkering gestimuleerd moeten worden om aan werk te komen. Het zijn voorbeelden van kwesties waar de nieuwe wet verandering in moet brengen.

Tijdens de interactieve kennisbijeenkomst “Het Nieuwe Ontslagrecht” wordt u helder en duidelijk bijgepraat over de aankomende wijzigingen en de gevolgen daarvan voor uw bedrijfsvoering.

SPREKERS

De kennisbijeenkomst staat onder de deskundige leiding van de arbeidsrecht specialisten mrs. Marjolijn van Deventer, Leonie Oude Essink en Anne-Laura Dorland. Zij zijn allen advocaat bij De Advocaten van Van Riet, sectie arbeidsrecht.

DOELGROEP

HR Adviseurs, Bedrijfsjuristen, Directie, MT-leden, Leidinggevenden, en alle overige personen die beroepsmatig in het nieuwe Ontslagrecht geïnteresseerd zijn.

DATUM EN LOCATIE

De kennisbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 april 2014 op het kantoor van De Advocaten van Van Riet (Euclideslaan 201, te Utrecht) De bijeenkomst start om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Daarna bent u van harte uitgenodigd voor een afsluitende netwerkborrel. U maakt bij de afsluitende borrel bovendien kennis met andere Advocaten van Van Riet en hun gespecialiseerde praktijken op het gebied van vastgoed, ondernemingsrecht en insolventierecht. Aan deelname aan het seminar (Het nieuwe Ontslagrecht) zijn geen kosten verbonden.

AANMELDEN

Aanmelden kan tot 20 maart 2014 via e-mail: aanmelden@kennisvanvanriet.nl

Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf snel in, want vol = vol.


Failliet of niet? Hoe werkt een schuldeisersakkoord via de WHOA?

De WHOA In 2020 zijn circa 3900 faillissementen uitgesproken. In 2019 waren dit er 4776. Ter vergelijking: in 2009, het eerste volledige jaar van de kredietcrisis, zijn er ruim 11.000 faillissementen uitgesproken.[1] Ondanks dat het aantal faillissementen in 2020 historisch…
07 januari 2021

Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld…
22 september 2020

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als…
08 december 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert