Kennisbijeenkomst: Het nieuwe ontslagrecht

Kennisbijeenkomst: Het nieuwe ontslagrecht

Op 8 april 2014 organiseert de Advocaten van Van Riet een kennisbijeenkomst over het nieuwe ontslagrecht.

De regering heeft in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid “het nieuwe Ontslagrecht” gepresenteerd. Wat gaat er precies voor u veranderen? Wordt ontslag goedkoper? Is de kantonrechtersformule niet langer van toepassing? Wat is een transitiebudget? Wordt de maximale duur van de WW-uitkering ingekort? Klopt het dat ik in het nieuwe Ontslagrecht al na twee jaar een vast contract moet aanbieden aan mijn flex-werker in plaats van drie jaar? Loopt een tijdelijk contract nog steeds vanzelf af, of moet ik als werkgever nadere actie ondernemen? Klopt het dat ik voor een ontslagen zieke werknemer moet gaan betalen?

De regering vindt dat de arbeidsmarkt flexibeler moet. Tegelijkertijd worden de regels op het gebied van flexibele arbeid in de praktijk soms verkeerd gebruikt. Anderzijds zorg het huidige ontslagstelsel ervoor, dat werkgevers moeilijk van werknemers afscheid kunnen nemen door vergaande ontslagbescherming. De doorstroming op de arbeidsmarkt wordt daardoor geblokkeerd. Ontslagprocedures zijn ondoorzichtig en relatief onvoorspelbaar. De kosten van de WW zijn bovendien enorm. De regering vindt dat mensen met een WW-uitkering gestimuleerd moeten worden om aan werk te komen. Het zijn voorbeelden van kwesties waar de nieuwe wet verandering in moet brengen.

Tijdens de interactieve kennisbijeenkomst “Het Nieuwe Ontslagrecht” wordt u helder en duidelijk bijgepraat over de aankomende wijzigingen en de gevolgen daarvan voor uw bedrijfsvoering.

SPREKERS

De kennisbijeenkomst staat onder de deskundige leiding van de arbeidsrecht specialisten mrs. Marjolijn van Deventer, Leonie Oude Essink en Anne-Laura Dorland. Zij zijn allen advocaat bij De Advocaten van Van Riet, sectie arbeidsrecht.

DOELGROEP

HR Adviseurs, Bedrijfsjuristen, Directie, MT-leden, Leidinggevenden, en alle overige personen die beroepsmatig in het nieuwe Ontslagrecht geïnteresseerd zijn.

DATUM EN LOCATIE

De kennisbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 april 2014 op het kantoor van De Advocaten van Van Riet (Euclideslaan 201, te Utrecht) De bijeenkomst start om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Daarna bent u van harte uitgenodigd voor een afsluitende netwerkborrel. U maakt bij de afsluitende borrel bovendien kennis met andere Advocaten van Van Riet en hun gespecialiseerde praktijken op het gebied van vastgoed, ondernemingsrecht en insolventierecht. Aan deelname aan het seminar (Het nieuwe Ontslagrecht) zijn geen kosten verbonden.

AANMELDEN

Aanmelden kan tot 20 maart 2014 via e-mail: aanmelden@kennisvanvanriet.nl

Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf snel in, want vol = vol.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert