Voorlopige surseance van betaling van Vidrea Retail b.v.

Voorlopige surseance van betaling van Vidrea Retail b.v.

Update 10 mei 2019

Bij beschikking van 9 mei 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat de surseance niet wordt omgezet naar een faillissement, maar een voortzetting onder voorwaarden behelst.
Tot die voorwaarden behoort onder andere een door een registeraccountant gecontroleerde liquiditeitsprognose waaruit blijkt dat er een sluitende exploitatie mogelijk is, die uiterlijk vrijdag 17 mei op tafel moet liggen.

Update 23 april 2019

De Rechtbank Amsterdam heeft Marie-José Cools benoemd tot bewindvoerder in de voorlopige surseance van betaling van Vidrea Retail b.v. die handelt onder de naam Miller & Monroe. Vidrea Retail heeft als mode- en lifestylewinkelketen 72 vestigingen in Nederland. Heeft u hier vragen over? Mail dan naar vidrea@avvr.nl


Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is van tafel. Hoe krijg ik mijn project toch van de grond?

Het PAS is niet meer. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daar op 29 mei 2019 korte metten mee gemaakt. De gevolgen voor plannen en projecten die effect hebben op de stikstofdepositie van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden –…
29 juli 2019

Inhouden (termijn)betalingen in de bouw door een professionele opdrachtgever, wanneer mag dat?

Wanneer tussen de aannemer en de opdrachtgever een geschil ontstaat tijdens de bouw is een opdrachtgever vaak geneigd om de (termijn)betalingen niet te voldoen. Daarmee beroep de opdrachtgever zich op een opschortingsrecht. Maar mogen de (termijn)betalingen wel tijdens de bouw…

Werknemer niet beter af bij wetsvoorstel ‘Overgang van onderneming in Faillissement’

Deze week is het wetsvoorstel ‘Overgang van onderneming in Faillissement’ voorgelegd. Doel van het wetsvoorstel is om de positie van werknemers bij een doorstart in faillissement te verbeteren. Dat klinkt sympathiek. Maar of de regeling uiteindelijk gunstig uitpakt? Dat dient…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert