Voorlopige surseance van betaling van Vidrea Retail b.v.

Voorlopige surseance van betaling van Vidrea Retail b.v.

Update 10 mei 2019

Bij beschikking van 9 mei 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat de surseance niet wordt omgezet naar een faillissement, maar een voortzetting onder voorwaarden behelst.
Tot die voorwaarden behoort onder andere een door een registeraccountant gecontroleerde liquiditeitsprognose waaruit blijkt dat er een sluitende exploitatie mogelijk is, die uiterlijk vrijdag 17 mei op tafel moet liggen.

Update 23 april 2019

De Rechtbank Amsterdam heeft Marie-José Cools benoemd tot bewindvoerder in de voorlopige surseance van betaling van Vidrea Retail b.v. die handelt onder de naam Miller & Monroe. Vidrea Retail heeft als mode- en lifestylewinkelketen 72 vestigingen in Nederland. Heeft u hier vragen over? Mail dan naar vidrea@avvr.nl


Werknemer niet beter af bij wetsvoorstel ‘Overgang van onderneming in Faillissement’

Deze week is het wetsvoorstel ‘Overgang van onderneming in Faillissement’ voorgelegd. Doel van het wetsvoorstel is om de positie van werknemers bij een doorstart in faillissement te verbeteren. Dat klinkt sympathiek. Maar of de regeling uiteindelijk gunstig uitpakt? Dat dient…

Regels voor de franchisebranche…

Al enige tijd is er wetgeving voor de franchisebranche in de maak. Het concept – Wetsvoorstel “Wet Franchise” opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid ligt vanaf 12 december 2018 ter…
24 januari 2019

Overkreditering? Hypotheekverstrekkers opgelet. Aansprakelijkheid ligt op de loer

Dat banken een zorgplicht in acht dienen te nemen bij het verstrekken en het beëindigen van financiering is sinds het arrest Rabobank/Aarding uit 2003 (voor de liefhebber: Hof Arnhem 18 februari 2003) veelvuldig herhaald in de (lagere) jurisprudentie. Het aardige…
02 januari 2019

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert