Oprichting Stichting Suze

Oprichting Stichting Suze

Oprichting Stichting Suze

Binnen Nederland zijn veel voorzieningen te verkrijgen voor kinderen en (jong) volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Vooral bij beperkingen als gevolg van een herkenbaar syndroom of oorzaak, is dit goed geregeld. Als sprake is van zeldzame aandoeningen die maatwerk noodzakelijk maken, is dat een ander verhaal. Je kunt dan tegen een muur van bureaucratie aanlopen. Terwijl de betrokkenen hun energie vaak volop nodig hebben voor de zorg. En voorzieningen vaak kostbaar zijn en niet iedereen in staat is deze zelf te bekostigen.

De Stichting Suze zet zich in voor hulp in deze situaties. Door middel van het verstrekken van voorzieningen en door middel van de inzet van vrijwilligers, maar biedt deze stichting de helpende hand. De stichting is vernoemd naar – hoe kan het ook anders – Suze. Een jong en moedig meisje met moeizame vooruitzichten dat haar hele leven sterk afhankelijk zal zijn van haar omgeving. Meer in het bijzonder van haar liefhebbende ouders die zich ondanks de vele tegenslagen tomeloos en vol energie blijven inzetten voor hun dochter.

Vanuit de Advocaten van Van Riet hebben wij de oprichting van de Stichting Suze, vanzelfsprekend kosteloos, mogen begeleiden.


Failliet of niet? Hoe werkt een schuldeisersakkoord via de WHOA?

De WHOA In 2020 zijn circa 3900 faillissement uitgesproken. In 2019 waren dit er 4776. Ter vergelijking: in 2009, het eerste volledige jaar van de kredietcrisis, zijn er ruim 11.000 faillissementen uitgesproken.[1] Ondanks dat het aantal faillissementen in 2020 historisch…
07 januari 2021

Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld…
22 september 2020

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als…
08 december 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert