Oprichting Stichting Suze

Oprichting Stichting Suze

Oprichting Stichting Suze

Binnen Nederland zijn veel voorzieningen te verkrijgen voor kinderen en (jong) volwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Vooral bij beperkingen als gevolg van een herkenbaar syndroom of oorzaak, is dit goed geregeld. Als sprake is van zeldzame aandoeningen die maatwerk noodzakelijk maken, is dat een ander verhaal. Je kunt dan tegen een muur van bureaucratie aanlopen. Terwijl de betrokkenen hun energie vaak volop nodig hebben voor de zorg. En voorzieningen vaak kostbaar zijn en niet iedereen in staat is deze zelf te bekostigen.

De Stichting Suze zet zich in voor hulp in deze situaties. Door middel van het verstrekken van voorzieningen en door middel van de inzet van vrijwilligers, maar biedt deze stichting de helpende hand. De stichting is vernoemd naar – hoe kan het ook anders – Suze. Een jong en moedig meisje met moeizame vooruitzichten dat haar hele leven sterk afhankelijk zal zijn van haar omgeving. Meer in het bijzonder van haar liefhebbende ouders die zich ondanks de vele tegenslagen tomeloos en vol energie blijven inzetten voor hun dochter.

Vanuit de Advocaten van Van Riet hebben wij de oprichting van de Stichting Suze, vanzelfsprekend kosteloos, mogen begeleiden.


Kredietopzegging: leg je er niet zomaar bij neer

De gouden tijden zijn dit jaar in één klap verdwenen. Ondanks alle overheidsmaatregelen verdampen de winsten en vermogens van veel ondernemingen. Wij merken dat financiers zoals banken voorzichtiger worden. En we krijgen vaker telefoontjes van ondernemers die een kredietopzegging hebben…
21 oktober 2020

Juridische bijdrage: verrekening van een vordering op een failliet bouwbedrijf

Dit is de bijdrage van advocaat en curator Diederick van Dalen in het juridische vaktijdschrift INS Updates 2020-0185 Korte inhoud: De curator van een bouwbedrijf vordert van een opdrachtgever betaling van openstaande facturen. De opdrachtgever wenst deze te verrekenen met…
12 oktober 2020

Betaalt uw klant niet? Dit zijn uw 5 opties

Heeft u last van klanten die niet betalen? In dit artikel kunt u lezen wat u daaraan kunt doen. Stap 1 Stuur een ingebrekestelling. Dat is een aanmaning waarin het volgende is vermeld: een verwijzing naar de openstaande factuur en…
08 oktober 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert