Nieuwe partner: Harke Plas

Nieuwe partner: Harke Plas

Per 1 oktober 2019 is Harke Plas als partner vennootschaps- en ondernemingsrecht aangesloten bij De Advocaten van Van Riet in Utrecht.

Plas is sinds 2002 advocaat. Voorheen was Harke verbonden aan KienhuisHoving in Enschede, waaraan hij een aantal jaren als partner vennootschaps- en ondernemingsrecht actief was. Harke acht nu het moment daar voor een nieuwe uitdaging in Utrecht: “Ik kende De Advocaten van Van Riet al een tijdje. De bestaande herstructureringspraktijk binnen Van Riet en haar opvattingen over verdergaande specialisatie en een branchegerichte aanpak sluiten naadloos aan bij mijn ambities. De keuze voor dit kantoor lag daardoor voor de hand.” Harke heeft zich binnen de vennootschaps- en ondernemingsrecht praktijk gespecialiseerd in fusies en overnames, corporate governance en corporate litigation. Van daaruit heeft hij bijzondere affiniteit met de vastgoedbranche.

Tot het netwerk van Harke hoort een aantal ondernemers en non profit organisaties, die hij bijstaat bij het realiseren van hun uitbreidings- en herstructureringsstrategie.

Managing partner JanJacob Bijkerk is tevreden: “Ik kende Harke al uit een eerder dossier waaraan we werkten vanuit onze eigen posities. Dat was een prettig contact. We zijn al enige tijd op zoek naar een partner die onze ondernemingsrecht praktijk verder versterkt. Met deze uitbreiding zijn we nog beter in staat de vraag van onze klantenkring te beantwoorden. We zijn erg blij met de komst van Harke en zien uit naar een goede samenwerking.


Omgevingsrechtelijke aspecten van hoogbouw – deel 1

De ruimte voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling wordt schaarser. Vanwege de enorme woningbouwopgave wordt er daarom weer meer gekeken naar uitbreiding. Een alternatief is hoogbouw. Hoogbouw kent specifieke, omgevingsrechtelijke vraagstukken die bij andere projecten geen of een minder grote rol van betekenis…
28 juni 2020

Toeristische Verhuur van woonruimte

De toeristische verhuur van woonruimte komt sinds de opkomst van digitale platforms zoals Airbnb, Wimdu, Homeaway of Booking.com steeds vaker voor. De Wet toeristische verhuur van woonruimte biedt gemeenten mogelijkheden om de potentiële negatieve effecten van toeristische verhuur van woonruimte…

In Nederland beslag gelegd ten laste van een Italiaanse debiteur

Dit speelde in een zaak die recent is voorgelegd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Feiten Tussen HB Transport (Oostenrijkse vennootschap) en Flory Cart (Italiaanse vennootschap) zijn gerechtelijke procedures gevoerd voor de Nederlandse rechter. Flory Cart is veroordeeld tot…
01 mei 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert