Nieuwe partner: Harke Plas

Nieuwe partner: Harke Plas

Per 1 oktober 2019 is Harke Plas als partner vennootschaps- en ondernemingsrecht aangesloten bij De Advocaten van Van Riet in Utrecht.

Plas is sinds 2002 advocaat. Voorheen was Harke verbonden aan KienhuisHoving in Enschede, waaraan hij een aantal jaren als partner vennootschaps- en ondernemingsrecht actief was. Harke acht nu het moment daar voor een nieuwe uitdaging in Utrecht: “Ik kende De Advocaten van Van Riet al een tijdje. De bestaande herstructureringspraktijk binnen Van Riet en haar opvattingen over verdergaande specialisatie en een branchegerichte aanpak sluiten naadloos aan bij mijn ambities. De keuze voor dit kantoor lag daardoor voor de hand.” Harke heeft zich binnen de vennootschaps- en ondernemingsrecht praktijk gespecialiseerd in fusies en overnames, corporate governance en corporate litigation. Van daaruit heeft hij bijzondere affiniteit met de vastgoedbranche.

Tot het netwerk van Harke hoort een aantal ondernemers en non profit organisaties, die hij bijstaat bij het realiseren van hun uitbreidings- en herstructureringsstrategie.

Managing partner JanJacob Bijkerk is tevreden: “Ik kende Harke al uit een eerder dossier waaraan we werkten vanuit onze eigen posities. Dat was een prettig contact. We zijn al enige tijd op zoek naar een partner die onze ondernemingsrecht praktijk verder versterkt. Met deze uitbreiding zijn we nog beter in staat de vraag van onze klantenkring te beantwoorden. We zijn erg blij met de komst van Harke en zien uit naar een goede samenwerking.


Vordering vanwege afgeleide schade van de aandeelhouder: moeilijk, niet onmogelijk

Een aandeelhouder van een failliete onderneming heeft schade geleden, omdat zijn aandelen waardeloos zijn geworden. Volgens hem is dat te wijten aan onbehoorlijk bestuur van de bestuurder. Echter, als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan betekent dat nog niet…
05 december 2019

Wanneer zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk tegenover schuldeisers van de vennootschap?

Deze vraag werd op 23 oktober 2019 voorgelegd aan de Rechtbank Limburg in een zaak waarin de bestuurders hadden laten gebeuren dat Bouwcare Benelux B.V. verbintenissen aanging die zij niet kon nakomen. Eisers in deze zaak hebben Bouwcare opdracht gegeven…
18 november 2019

De transitievergoeding: betalen of wachten op actie werknemer?

Als een arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever, dan heeft de werknemer in principe recht op betaling van een transitievergoeding. Werkgevers komen in dat kader voor de vraag te staan of zij die vergoeding uit…
01 november 2019

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert