Marie-José Cools aangesteld als curator Thuishulp Zorgzaam B.V.

Dinsdag 1 mei 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland Thuishulp Zorgzaam B.V. te Utrecht failliet verklaard. Deze thuiszorgorganisatie werkt in de regio Utrecht en de Gemeente Stichtse Vecht. De organisatie biedt huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding alsmede verschillende zorgdiensten.

Marie-José Cools is benoemd tot curator. Zij gaat op zoek naar een overnemende partij. Thuishulp Zorgzaam B.V. zet de zorgverlening voor haar huidige cliënten voorlopig voort. Meer informatie op www.zorgvisie.nl


Regels voor de franchisebranche…

Al enige tijd is er wetgeving voor de franchisebranche in de maak. Het concept – Wetsvoorstel “Wet Franchise” opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid ligt vanaf 12 december 2018 ter…
24 januari 2019

Overkreditering? Hypotheekverstrekkers opgelet. Aansprakelijkheid ligt op de loer

Dat banken een zorgplicht in acht dienen te nemen bij het verstrekken en het beëindigen van financiering is sinds het arrest Rabobank/Aarding uit 2003 (voor de liefhebber: Hof Arnhem 18 februari 2003) veelvuldig herhaald in de (lagere) jurisprudentie. Het aardige…
02 januari 2019

Overschrijding van statutaire bevoegdheid door VvE: besluit tot bijdrage is nietig

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3370 – Twee VvE’s in een winkelcentrum besluiten tot een bijdrage aan het in oude luister herstellen van een (gedempte) gracht. Deze gracht ligt op gemeentegrond. Eén van de eigenaars in een van de VvE’s…
01 november 2018

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert