De impact van blockchain en smart contracts op het leven van advocaten is aanzienlijk

De impact van blockchain en smart contracts op het leven van advocaten is aanzienlijk

Tijdens de herfstconferentie van Consulegis op 18 – 21 oktober 2018 in Praag nam Maarten Jansen als panellid deel aan de ‘Roundtable on Fintech: Blockchain, Smart Contracts & Crypto Currencies’. Onderwerpen van de discussie waren de ontwikkeling van de wereldwijde blockchain markt en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven en de advocatuur.

De Advocaten van Van Riet is lid van Consulegis, een netwerk van advocatenkantoren in 45 landen. Blockchain is een van de expertises van De Advocaten van Van Riet.

 

 


Regels voor de franchisebranche…

Al enige tijd is er wetgeving voor de franchisebranche in de maak. Het concept – Wetsvoorstel “Wet Franchise” opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid ligt vanaf 12 december 2018 ter…
24 januari 2019

Overkreditering? Hypotheekverstrekkers opgelet. Aansprakelijkheid ligt op de loer

Dat banken een zorgplicht in acht dienen te nemen bij het verstrekken en het beëindigen van financiering is sinds het arrest Rabobank/Aarding uit 2003 (voor de liefhebber: Hof Arnhem 18 februari 2003) veelvuldig herhaald in de (lagere) jurisprudentie. Het aardige…
02 januari 2019

Overschrijding van statutaire bevoegdheid door VvE: besluit tot bijdrage is nietig

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3370 – Twee VvE’s in een winkelcentrum besluiten tot een bijdrage aan het in oude luister herstellen van een (gedempte) gracht. Deze gracht ligt op gemeentegrond. Eén van de eigenaars in een van de VvE’s…
01 november 2018

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert