De Advocaten van Van Riet benoemt Dennis Reijnders tot partner per 1 januari 2019

De Advocaten van Van Riet benoemt Dennis Reijnders tot partner per 1 januari 2019

Dennis Reijnders (1984), advocaat, is werkzaam binnen de praktijkgroep Vastgoed. Dennis is gespecialiseerd in appartementsrecht, huurrecht van bedrijfsruimte en zorgvastgoed. Hij adviseert, procedeert en doceert in het bijzonder over civielrechtelijke aspecten van onroerend goed. Cliënten waarderen dat hij met rust en overzicht doelgericht te werk gaat. Dennis is mede-initiatiefnemer en bestuurder van Stichting VvERecht, de juridische databank voor VvE-professionals. Dennis rondde in 2015 de Grotius specialisatieopleiding ‘onroerend goed’ met succes af. Hij doceert regelmatig over vastgoed gerelateerde onderwerpen.

Managing partner JanJacob Bijkerk: “Dennis heeft in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbouw van de vastgoedpraktijk van ons kantoor. Met hem krijgen wij een daadkrachtige partner in ons team, die zijn cliënten met enthousiasme en bevlogenheid proactief adviseert. Ik feliciteer Dennis van harte met zijn benoeming.”


Regels voor de franchisebranche…

Al enige tijd is er wetgeving voor de franchisebranche in de maak. Het concept – Wetsvoorstel “Wet Franchise” opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid ligt vanaf 12 december 2018 ter…
24 januari 2019

Overkreditering? Hypotheekverstrekkers opgelet. Aansprakelijkheid ligt op de loer

Dat banken een zorgplicht in acht dienen te nemen bij het verstrekken en het beëindigen van financiering is sinds het arrest Rabobank/Aarding uit 2003 (voor de liefhebber: Hof Arnhem 18 februari 2003) veelvuldig herhaald in de (lagere) jurisprudentie. Het aardige…
02 januari 2019

Overschrijding van statutaire bevoegdheid door VvE: besluit tot bijdrage is nietig

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3370 – Twee VvE’s in een winkelcentrum besluiten tot een bijdrage aan het in oude luister herstellen van een (gedempte) gracht. Deze gracht ligt op gemeentegrond. Eén van de eigenaars in een van de VvE’s…
01 november 2018

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert