Onverschuldigde betalingen aan voormalig beheerder

LJN BK3149, Rechtbank ‘s-Gravenhage 7 oktober 2009 – De VvE vordert terugbetaling van onverschuldigde betalingen aan haar voormalig beheerder. Feitelijk oordeel dat voor de betalingen aan haarzelf, die door de beheerder van de VvE-rekening zijn afgeboekt, geen contractuele grondslag aanwezig is. De vordering tot terugbetaling aan de VvE uit hoofde van onverschuldigde betaling wordt (gedeeltelijk) toegewezen. De beheerder die instemt met tussentijdse beëindiging en overdracht van haar werkzaamheden en daarbij niet tegelijkertijd het recht voorbehoudt op doorbetaling van de beheersvergoeding gedurende de resterende contractduur, wekt bij de VvE het vertrouwen met tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zelf te hebben ingestemd en kan deze vergoeding niet meer opeisen.

Vordering tot schadevergoeding naar het oordeel van de rechter niet voldoende onderbouwd. Tekortkoming voormalig beheerder komt niet voldoende vast te staan. Extra kosten van opvolgend beheerder om orde op zaken te stellen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Vraag of beheerder al dan niet in gebreke gesteld had moeten worden blijft daardoor in het midden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert