Machtiging voor advocaatkosten achteraf vernietigd

LJN: BJ8129,Sector kanton Rechtbank Maastricht 2 september 2009 – Twee (bestuurs)leden van de Vereniging van Eigenaren hebben zonder voorafgaande ruggespraak met de VvE of haar rechtsbijstandverzekeraar een advocaat ingeschakeld en aanzienlijke kosten gemaakt. Het door de VVE genomen besluit om deze advocaatkosten om te slaan over alle leden van de VvE is, daarbij ook gelet op een eerdere beschikking van de kantonrechter van februari 2009, wederom, ingevolge het bepaalde in artikel 2:15 lid 1 onder b BW in strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW word geëist genomen. Het besluit van de ALV achteraf om de kosten ten laste te laten komen van de VvE wordt vernietigd op grond van artikel 5:130 jo 2:15 jo 2:8 BW.

De vraag is vervolgens, voor wiens rekening de kosten dan komen. Hier wordt slechts bepaald, dat de kosten niet te laste van de VvE mogen komen. Het geschil zal daarmee nog definitief beslecht zijn, nu de kosten kennelijk wel reeds zijn gemaakt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert