Machtiging voor advocaatkosten achteraf vernietigd

LJN: BJ8129,Sector kanton Rechtbank Maastricht 2 september 2009 – Twee (bestuurs)leden van de Vereniging van Eigenaren hebben zonder voorafgaande ruggespraak met de VvE of haar rechtsbijstandverzekeraar een advocaat ingeschakeld en aanzienlijke kosten gemaakt. Het door de VVE genomen besluit om deze advocaatkosten om te slaan over alle leden van de VvE is, daarbij ook gelet op een eerdere beschikking van de kantonrechter van februari 2009, wederom, ingevolge het bepaalde in artikel 2:15 lid 1 onder b BW in strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW word geëist genomen. Het besluit van de ALV achteraf om de kosten ten laste te laten komen van de VvE wordt vernietigd op grond van artikel 5:130 jo 2:15 jo 2:8 BW.

De vraag is vervolgens, voor wiens rekening de kosten dan komen. Hier wordt slechts bepaald, dat de kosten niet te laste van de VvE mogen komen. Het geschil zal daarmee nog definitief beslecht zijn, nu de kosten kennelijk wel reeds zijn gemaakt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert