Kennisontbijt voor de VvE beheerder

Kennisontbijt voor de VvE beheerder

In samenwerking met VGM NL , de landelijke brancheorganisatie voor vastgoedbeheerders, organiseert De Advocaten van Van Riet op 21 en 30 april 2015 de interactieve bijeenkomst ‘Kennisontbijt voor de VvE beheerder’. Tijdens deze bijeenkomst komen tal van juridische kwesties aan de orde waarmee de professionele VvE beheerder in de dagelijkse praktijk te maken heeft.

Wat is de positie van een groot-eigenaar in de VvE? Hoe stemt de groot-eigenaar in de vergadering en wanneer is sprake van belangenverstrengeling? Welk gebruik is toegestaan bij een appartement met de bestemming ‘bedrijfsruimte’ in de akte? En wat valt onder het begrip ‘woning’? Studenten, short stay, bed & breakfast, AirBNB? Deze en andere vragen worden behandeld aan de hand van de reglementen, rechtspraak en praktijkvoorbeelden tijdens de interactieve ontbijtsessie ‘Kennisontbijt voor de VvE beheerder’.

Ook zal aandacht worden besteed aan de nieuwe VGM NL Model Beheerovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, versie 2015, die onlangs verschenen zijn.

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst van 21 april 2015 en klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst op 30 april 2015. Let op: het aantal deelnemers is beperkt.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert