Kennisontbijt voor de VvE beheerder

Kennisontbijt voor de VvE beheerder

In samenwerking met VGM NL , de landelijke brancheorganisatie voor vastgoedbeheerders, organiseert De Advocaten van Van Riet op 21 en 30 april 2015 de interactieve bijeenkomst ‘Kennisontbijt voor de VvE beheerder’. Tijdens deze bijeenkomst komen tal van juridische kwesties aan de orde waarmee de professionele VvE beheerder in de dagelijkse praktijk te maken heeft.

Wat is de positie van een groot-eigenaar in de VvE? Hoe stemt de groot-eigenaar in de vergadering en wanneer is sprake van belangenverstrengeling? Welk gebruik is toegestaan bij een appartement met de bestemming ‘bedrijfsruimte’ in de akte? En wat valt onder het begrip ‘woning’? Studenten, short stay, bed & breakfast, AirBNB? Deze en andere vragen worden behandeld aan de hand van de reglementen, rechtspraak en praktijkvoorbeelden tijdens de interactieve ontbijtsessie ‘Kennisontbijt voor de VvE beheerder’.

Ook zal aandacht worden besteed aan de nieuwe VGM NL Model Beheerovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, versie 2015, die onlangs verschenen zijn.

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst van 21 april 2015 en klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst op 30 april 2015. Let op: het aantal deelnemers is beperkt.


Failliet of niet? Hoe werkt een schuldeisersakkoord via de WHOA?

De WHOA In 2020 zijn circa 3900 faillissementen uitgesproken. In 2019 waren dit er 4776. Ter vergelijking: in 2009, het eerste volledige jaar van de kredietcrisis, zijn er ruim 11.000 faillissementen uitgesproken.[1] Ondanks dat het aantal faillissementen in 2020 historisch…
07 januari 2021

Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld…
22 september 2020

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als…
08 december 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert