Kennisbijeenkomsten: Actualiteiten VvERecht

Op dinsdag 11 en donderdag 13 februari van 08:00 tot 9:30 organiseert de Advocaten van Van Riet in samenwerking met Vastgoed Management Nederland (VGM) de kennisbijeenkomst ‘Actualiteiten VvERecht’. Deze bijeenkomst is bestemd voor vastgoedmanagers en VvE Beheerders, die in één ochtend worden bijgepraat over de meest relevante juridische ontwikkelingen op het gebied van VvE beheer. De bijeenkomst van 11 februari is inmiddels vol. Voor 13 februari zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  Klik hier voor meer informatie over deze kennisbijeenkomst.

De Advocaten van Van Riet organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten. Juridische actualiteiten die worden behandeld op kennisvanvanriet.nl, worden tijdens deze branche specifieke kennisbijeenkomsten op een toegankelijke, praktijkgerichte en interactieve wijze toegelicht. Naast het uitwisselen van kennis er voldoende gelegenheid tot netwerken. De deelnemers maken bovendien kennis met enkele van de Advocaten van Van Riet en hun gespecialiseerde praktijken op het gebied van vastgoed, ondernemingsrecht, adviesrecht en insolventierecht.

Relevante publicaties

Op kennisvanvanriet.nl is groot aantal publicaties te vinden dat op het onderwerp van de bijeenkomst betrekking heeft, waaronder de volgende:

 


Tijdelijk tariefplafond op energie: 10 aandachtspunten voor huishoudens in VvE’s

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens te compenseren. Onze advocaten Richard de Laat en Dennis Reijnders constateerden dat vooralsnog in de maatregelen en de…
25 september 2022

Nieuwe regelgeving verhuur woonruimte

In het Programma Betaalbaar Wonen van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een aantal nieuwe maatregelen uiteengezet. De aanleiding daarvan vloeit voort uit de schaarste en gestegen prijzen van huizen, met als gevolg dat de beschikbaarheid van een…
23 augustus 2022

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert