Toestemming ALV voor privé dakterras niet nietig?

LJN: BA1268, Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2006 – De VvE besluit tot het verlenen van toestemming voor de realisatie van een dakterras ten behoeve van één van de appartementseigenaren op het gemeenschappelijke dak. In eerdere uitspraken werd geoordeeld, dat dat…

De wijk gesplitst

Het meest kenmerkende van de Vereniging van Wijkeigenaren (VVW), is dat de woningen in een woonblok, bijvoorbeeld geschakelde eengezinswoningen, niet in eigendom aan de kopers worden overgedragen maar dat de bewoners in plaats daarvan een appartementsrecht verkrijgen, alsof de wijk…

Garantie en waarborgen bij vernieuwbouw?

Vernieuwbouw wordt steeds populairder in Nederland. Onder vernieuwbouw wordt verstaan een gebouw zodanig renoveren dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van nieuwbouw. Een succesvol voorbeeld van vernieuwbouw is gebouw De Enk aan de Velperweg in Arnhem (het voormalige Akzo-gebouw),…

Ingangsdatum verenigingsbijdragen bij nieuwbouw

LJN BB0866, Gerechtshof ‘s-Gravenhage 29 juni 2007 – De VvE vordert van een koper betaling van de verenigingsbijdragen vanaf het moment van (bouwkundige) oplevering van het nieuwbouwappartement, zich daarbij beroepende op een bepaling in de koop-/aannemingsovereenkomst, die dat bepaalt. De…

Aansprakelijkheid voor een gebrek aan een onroerende zaak

In de wet is bepaald dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak…
22 mei 2007

Kan een makelaar “twee heren” dienen? (vervolg)

In een eerder artikel is een door mij namens een belegger behandelde hoger beroep procedure bij het Gerechtshof besproken. Hoe zat het ook al weer? De wet bepaalt dat de makelaar voor beide bij een transactie betrokken partijen, bijvoorbeeld een…
22 april 2007

Activeren slapende VvE

De slapende VvE is een veelbesproken onderwerp in het appartementsrecht. Over de vraag hoe een slapende VvE te activeren is voldoende duidelijkheid. Problemen ontstaan indien een meerderheid van de appartementsgerechtigden tégen het activeren van de VvE en het plegen van…

Tegenstrijdig belang

De bestuurder van een vennootschap doet er goed aan om zijn bestuursbesluiten te (laten) controleren op tegenstrijdig belang. Waarom? Het niet goed regelen van situaties waarin sprake is van tegenstrijdig belang kan grote gevolgen hebben. De vennootschap is namelijk niet…

Uitleg akte van splitsing (1)

LJN: AZ7727, Gerechtshof Amsterdam 12 februari 2007 – Is de vloer van de supermarkt onder een wooncomplex een gemeenschappelijk gedeelte, zodat de VvE de kosten van vervanging voor haar rekening dient te nemen? Volgens het toepasselijke reglement behoren ‘de vloeren’…