Voortaan wél omslaan kosten conform akte niet vernietigbaar

LJN: BD1112, Sector kanton Rechtbank Zwolle 24 april 2008 – In een VvE  werden de gemeenschappelijke kosten jarenlang afwijking van de akte van splitsing omgeslagen over de appartementsrechten. In 2007 besloot de ALV dat de kosten voortaan conform de akte…

Recente jurisprudentie over de klachtplicht

Ingeval een woning niet de eigenschappen bezit die de koper bij het sluiten van de koopovereenkomst wel zou mogen verwachten (non-conformiteit), dan dient de koper de verkoper daarop binnen bekwame tijd aan te spreken, de zogenoemde klachtplicht, op straffe van…
22 februari 2008

De rol van de grooteigenaar in de VvE

Wanneer één partij in de VvE zoveel appartementen heeft, dat de meerderheid van stemmen bij die partij rust, is sprake van een grooteigenaar. Dat komt voor in zogeheten ‘uitpondprojecten’. Dat zijn wooncomplexen die verhuurd zijn door bijvoorbeeld een beleggingsmaatschappij of…

Huisvesting zorginstelling in VvE

Verhuur van appartementen aan een zorginstelling voor huisvesting van personen met een verstandelijke handicap in strijd met de splitsingsakte, dan wel de redelijkheid en billijkheid? 68 appartementen in een appartementencomplex zijn in eigendom van Wooninvest. De overige negen appartementen zijn…
02 januari 2008

Een eerste kennismaking met het appartementsrecht

Veel kopers van appartementen zijn niet bekend met het appartementsrecht. Dat komt bijvoorbeeld omdat zij voordien nog niet eerder een eigen woning hadden, of omdat de vorige woning een grondgebonden woning in eigendom was. Alvorens een appartement aan te schaffen,…

Opzegbaarheid lidmaatschap nevenvereniging

Regelmatig komt het voor, dat de koper van een appartement aan lang lopende overeenkomsten wordt verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een service-overeenkomst bij een serviceflat of de overeenkomst waarbij alle appartementen centraal worden verhuurd. Dat laatste is met name het geval…

Toestemming ALV voor privé dakterras niet nietig?

LJN: BA1268, Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2006 – De VvE besluit tot het verlenen van toestemming voor de realisatie van een dakterras ten behoeve van één van de appartementseigenaren op het gemeenschappelijke dak. In eerdere uitspraken werd geoordeeld, dat dat…

De wijk gesplitst

Het meest kenmerkende van de Vereniging van Wijkeigenaren (VVW), is dat de woningen in een woonblok, bijvoorbeeld geschakelde eengezinswoningen, niet in eigendom aan de kopers worden overgedragen maar dat de bewoners in plaats daarvan een appartementsrecht verkrijgen, alsof de wijk…

Garantie en waarborgen bij vernieuwbouw?

Vernieuwbouw wordt steeds populairder in Nederland. Onder vernieuwbouw wordt verstaan een gebouw zodanig renoveren dat de kwaliteit vergelijkbaar is met die van nieuwbouw. Een succesvol voorbeeld van vernieuwbouw is gebouw De Enk aan de Velperweg in Arnhem (het voormalige Akzo-gebouw),…