Groot onderhoud: niet gespaard, dan geleend?

In recente publicaties in onder meer VvE Magazine wordt ingegaan op de mogelijkheid het groot onderhoud door de Vereniging van Eigenaren te bekostigen met een externe financiering. Dat levert een aantal juridische vragen op. Is het extern financieren van groot…

Groot onderhoud: Financiering door de VvE mogelijk?

Bestaat de mogelijkheid het groot onderhoud door de Vereniging van Eigenaren te bekostigen met een externe financiering? Die vraag levert een aantal juridische vragen op. Is het extern financieren van groot onderhoud wel te verenigen met de wettelijke en statutaire…

Koopoptie versus voorkeursrecht van koop

Het gebeurt regelmatig dat iemand die een pand gaat huren ook graag de mogelijkheid wil hebben om dit na verloop van tijd te kopen. In dat geval wordt vaak een koopoptie of een voorkeursrecht van koop in het huurcontract opgenomen.…

Executoriaal beslag op een appartementsrecht door de VvE

LJN BG9652, Rechtbank Arnhem 24 december 2008 – De VvE verkrijgt een vonnis ter incasso van achterstallige verenigingsbijdragen van een appartementseigenaar en legt executoriaal beslag op de woning. De hypotheek houdende bank wil de executie niet overnemen omdat naar haar…

In de strijd tegen illegale onderverhuur

Ondanks dat partijen onderverhuur contractueel hebben uitgesloten, worden verhuurders van zowel woon- als bedrijfsruimte vaak geconfronteerd met illegale onderverhuur. Huurders geven (een deel van) het gehuurde veelal in gebruik aan een derde tegen betaling van een hogere huurprijs dan dat…
22 september 2008

Besluit inzake een collectief onderhoudsabonnement voor privé-CV-ketels nietig wegens strijd met de wet?

LJN: BC3828, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 16 januari 2008 – Op de algemene ledenvergadering van de VvE is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 7.3 van dat reglement bepaalt onder meer dat voor het onderhoud van de cv-ketels door de Vereniging een “algemeen onderhoudscontract” afgesloten, dat…

Draagplicht eigenaars bij acuut tekort reservefonds VvE

LJN: BD9624, Rechtbank Haarlem, 4 juni 2008 – Kan een VvE haar eigenaars verplichten mee te betalen aan spoedeisende renovatie indien het reservefonds van de VvE niet toereikend is? Een niet juist opgesteld en bijgehouden meerjaren onderhoudsplan kan tot een…
21 augustus 2008

Afwijkende oplevering. De VvE accepteert het. Enkele kopers niet.

Een bouwondernemer wil tijdens de bouw van een appartementencomplex afwijken van de technische omschrijving en de tekeningen zonder dat daarvoor een noodzaak aanwezig is. Als op dat moment al appartementen zijn verkocht, kan dat niet zonder toestemming van de kopers.…

Over de slapende VvE, eigen onderhoud en de wil van de minderheid

De slapende VvE is een veelbesproken onderwerp in het appartementsrecht. Over de vraag hoe een slapende VvE te activeren is voldoende duidelijkheid. Problemen ontstaan indien een meerderheid van de appartementsgerechtigden tégen het activeren van de VvE en het plegen van…