Beslist voor een energiezuinig gebouw!

Energiebesparende maatregelen aan woningen staan op dit moment volop in de belangstelling. Bij een eigendomssituatie beslist de eigenaar zelf. In een appartementencomplex ligt dat anders. Energiebesparende voorzieningen worden met name getroffen aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Daar gaat…

Niet verkocht, dus geen bijdrage?

De markt voor appartementen is de afgelopen periode in een dip geraakt. Vooral bij nieuwbouwprojecten doet zich daarbij een bijzonder verschijnsel voor. Ontwikkelaars hebben de ontwikkeling en de bouw ingezet in de tijd dat de markt nog goed was en…

Uitleg akte van splitsing (2)

LJN BI2750, Rechtbank Utrecht 29 april 2009 – Uitleg akte van splitsing. Geschil tussen een VvE en een lid over harde vloerafwerking. Aan de orde was het algehele verbod uit artikel 10 van de akte van splitsing om harde vloeren…

Hoe krijg ik krakers eruit?

Voor ontwikkelaars en beleggers zijn krakers meestal een doorn in het oog. Panden die herontwikkeld worden vormen immers een gewild object voor krakers. Zijn eenmaal de bouwplannen gereed en de benodigde vergunning verkregen, zodat het project eindelijk in uitvoering kan…
22 april 2009

Maximering ontbindingsvergoeding

Een mogelijk toekomstige aanpassing in “vergoedingenland” komt voort uit het concept wetsvoorstel maximering vergoeding voor hogere inkomens. Tijdens het najaarsoverleg 2008 hebben de sociale partners en de Minister afspraken gemaakt over het maximeren van de vergoeding voor hogere inkomens. Dit…

Het retentierecht

Tegenwoordig is regelmatig in het nieuws dat aannemers, die niet worden betaald, een retentierecht uitoefenen op het bouwwerk dat zij doende zijn te realiseren. Ook iedere autobezitter die voor onderhoud of reparatie naar de garage gaat, loopt het risico dat…

Arbeidsrecht: de nieuwe Aanbevelingen

De Kring van Kantonrechters heeft op 30 oktober 2008 haar Aanbevelingen gewijzigd. Deze wijzigingen gelden voor ontbindingsverzoeken die op of na 1 januari 2009 worden ingediend. Deze gewijzigde Aanbevelingen gelden voor inhoudelijke procedures, maar uiteraard hebben zij ook hun uitwerking…

Exploitatieverplichting uit hoofde voor de wet?

Eerder, in augustus 2008, heeft mijn kantoorgenoot mr. JanJacob Bijkerk een artikel gepubliceerd voor het vastgoedjournaal met betrekking tot de exploitatieverplichting van een huurder van kantoorruimte. De titel betrof: ‘Mag de huurder van kantoorruimte voortijdig het gehuurde verlaten als de…

Het prestatiecontract: niet de inspanning, maar het resultaat vastleggen.

Beleggers, corporaties en beheerders van vastgoed passen regelmatig prestatiecontracten toe voor onderhoud en beheer van vastgoedobjecten. Ook voor de VvE kan een prestatiecontract een aantrekkelijk alternatief vormen. Aan welke juridische randvoorwaarden moet een prestatiecontract voldoen? De juridische vormen waarin onderhoud,…