Ingangsdatum verenigingsbijdragen bij nieuwbouw

LJN BB0866, Gerechtshof ‘s-Gravenhage 29 juni 2007 – De VvE vordert van een koper betaling van de verenigingsbijdragen vanaf het moment van (bouwkundige) oplevering van het nieuwbouwappartement, zich daarbij beroepende op een bepaling in de koop-/aannemingsovereenkomst, die dat bepaalt. De juridische levering van het appartement vond een half jaar later plaats. De koper verweert zich met de stelling, dat de VvE geen partij is bij de koop-/aannemingsovereenkomst en daar dus geen rechten aan kan ontlenen. Het hof stelt vast, dat het kwalitatief lidmaatschap van de VvE ingaat op het moment van juridische levering. Voorafgaand aan dat moment is de koper geen verenigingsbijdragen verschuldigd, tenzij de VvE een beroep kan doen op artikel 28 lid 3 MR 1992: de verkoper én de koper zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde verenigingsbijdragen in het lopende of het aan de levering voorafgaande boekjaar. Kortom: ook al gaat het lidmaatschap niet in per de datum van bouwkundige oplevering, dan nog is de koper op grond van dat artikel het gevorderde verschuldigd, volgens de VvE. Echter, zo makkelijk gaat dat niet volgens het hof. Artikel 28 MR 1992 stelt nadere eisen aan het soort kosten waarvoor de koper aansprakelijk is. De VvE had nog niet aangetoond dat de vordering daaraan voldeed, laat staan dat de verkoper al aansprakelijk was gesteld. De VvE moest zich daarover nader uitlaten.

Of het de koper allemaal veel helpt is maar de vraag. Immers, wat de koper niet van de rechter op grond van artikel 28 MR 1992 aan de VvE moet betalen, moet hij op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst aan de verkoper van zijn woning betalen, die dat op zijn beurt alsnog aan de VvE verschuldigd is. Linksom of rechtsom: de koper is de verenigingsbijdragen verschuldigd vanaf de bouwkundige oplevering.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding ziekenhuis en arts; met toekenning billijke vergoeding van € 375.000,- bruto

Een arts wordt in augustus 2019 op non-actief gesteld nu zij gedurende een periode niet geregistreerd is geweest in het voor haar bedoelde verplichte register en er twijfels zijn of zij ooit BIG geregistreerd is geweest. Het ziekenhuis is daarnaast…
27 juni 2022

Het einde van de grondentrechter, maar voor welke zaken?

Sinds het Varkens in Nood-arrest van het Europese Hof van Justitie[1] wordt er ook in de Nederlandse rechtspraak een discussie gevoerd over de verruimde toegang tot de rechter. Deze discussie heeft zich onder andere gericht op (het verlaten van) de…
15 juni 2022

Hebben gemeenten een vinger in de pap bij de bouw van sociale huurwoningen?

De woningmarkt loopt over. Het aantal inwoners stijgt en door de oorlog in Oekraïne stijgt ook het aantal vluchtelingen in Nederland. Er bestaan lange wachtlijsten. Op het nieuws is regelmatig te zien dat asielzoekers hebben moeten slapen op stoelen in…

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert