Gebrek aan gemeenschappelijke zaak geeft recht op huurprijsvermindering

LJN: BT6531,Sector kanton Rechtbank Amsterdam 11 januari 2011

In een complex zijn de begane grond en de eerste etage verhuurd als bedrijfsruimte. Daarboven liggen 12 woonetages. De bedrijfsruimte en de woonetages vormen twee appartementsrechten in een VvE. Gebreken aan de standleidingen in het woongedeelte veroorzaken lekkage in de bedrijfsruimte. Dat zijn gemeenschappelijke zaken in de VvE. Ook indien sprake is van een gebrek aan gemeenschappelijke zaken welke buiten het gehuurde gelegen zijn, kan sprake zijn van een gebrek wat de verhuurder recht geeft op huurprijsvermindering. De verhuurder kan zich daartegen niet verweren met een beroep op bepalingen in de  huurovereenkomst die beogen zijn aansprakelijkheid te beperken. De kantonrechter laat bij de toewijzing van de vordering tot huurprijsvermindering meewegen, dat de verhuurder er als lid van de VvE voor gekozen heeft om de standleidingen niet ineens, maar geleidelijk te vervangen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.


Kredietopzegging: leg je er niet zomaar bij neer

De gouden tijden zijn dit jaar in één klap verdwenen. Ondanks alle overheidsmaatregelen verdampen de winsten en vermogens van veel ondernemingen. Wij merken dat financiers zoals banken voorzichtiger worden. En we krijgen vaker telefoontjes van ondernemers die een kredietopzegging hebben…
21 oktober 2020

Juridische bijdrage: verrekening van een vordering op een failliet bouwbedrijf

Dit is de bijdrage van advocaat en curator Diederick van Dalen in het juridische vaktijdschrift INS Updates 2020-0185 Korte inhoud: De curator van een bouwbedrijf vordert van een opdrachtgever betaling van openstaande facturen. De opdrachtgever wenst deze te verrekenen met…
12 oktober 2020

Betaalt uw klant niet? Dit zijn uw 5 opties

Heeft u last van klanten die niet betalen? In dit artikel kunt u lezen wat u daaraan kunt doen. Stap 1 Stuur een ingebrekestelling. Dat is een aanmaning waarin het volgende is vermeld: een verwijzing naar de openstaande factuur en…
08 oktober 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert