Model gebruiksovereenkomst zonnepanelen & laadpunten voor VvE’s

Model gebruiksovereenkomst zonnepanelen & laadpunten voor VvE's

VGM NL en De Advocaten van Van Riet hebben de afgelopen maanden voor VvE’s een model gebruiksovereenkomst ontwikkeld. De modelovereenkomst is gepubliceerd op 5 november 2020 en vormt de standaard voor VvE’s om bij gebruik van gemeenschappelijke gedeelten door een lid voor een laadpunt voor een elektrisch voertuig, zonnepanelen of een dakterras afspraken vast te leggen. Met gebruik van de modelovereenkomsten weten zowel de VvE als het lid waar zij aan toe zijn en worden onnodige geschillen voorkomen.

Voor meer informatie over model gebruiksovereenkomst kunt u contact opnemen met mr. Dennis Reijnders.


Failliet of niet? Hoe werkt een schuldeisersakkoord via de WHOA?

De WHOA In 2020 zijn circa 3900 faillissement uitgesproken. In 2019 waren dit er 4776. Ter vergelijking: in 2009, het eerste volledige jaar van de kredietcrisis, zijn er ruim 11.000 faillissementen uitgesproken.[1] Ondanks dat het aantal faillissementen in 2020 historisch…
07 januari 2021

Whitepaper Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is arbeidsrechtelijk gezien geen gewone werknemer, als hij al werknemer is. De statutair bestuurder heeft een bijzondere rechtspositie die zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het vennootschapsrecht bevindt. Zo geldt voor een statutair bestuurder bijvoorbeeld…
22 september 2020

Whitepaper wijzigingen stichtingenrecht

De overheid vindt het belangrijk dat een professionaliseringsslag plaatsvindt bij verenigingen en stichtingen en heeft daarom de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Door middel daarvan worden de wettelijke bepalingen voor stichtingen ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Deels worden daarmee als…
08 december 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert