Faillissement Aimsport B.V.

Op 22 mei 2018 heeft de rechtbank Den Haag Aimsport B.V. te Hillegom failliet verklaard en het faillissement doorverwezen naar de rechtbank Midden-Nederland. Aimsport exploiteert een groothandel in sportartikelen en sportkleding van het bekende (hockey)merk STAG waarvan ze eigenaar is. Tevens ontwerpt en levert ze via de detailhandel clubkleding, sticks, accessoires en trainingsmateriaal aan een groot aantal (hockey)clubs. 

Mr. Jeroen Rouers is aangesteld als curator en onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart. 


Overkreditering? Hypotheekverstrekkers opgelet. Aansprakelijkheid ligt op de loer

Dat banken een zorgplicht in acht dienen te nemen bij het verstrekken en het beëindigen van financiering is sinds het arrest Rabobank/Aarding uit 2003 (voor de liefhebber: Hof Arnhem 18 februari 2003) veelvuldig herhaald in de (lagere) jurisprudentie. Het aardige…
02 januari 2019

Overschrijding van statutaire bevoegdheid door VvE: besluit tot bijdrage is nietig

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3370 – Twee VvE’s in een winkelcentrum besluiten tot een bijdrage aan het in oude luister herstellen van een (gedempte) gracht. Deze gracht ligt op gemeentegrond. Eén van de eigenaars in een van de VvE’s…
01 november 2018

Verpandingsverboden binnenkort door wetgever verboden

In het zakelijke rechtsverkeer heeft zich een contractuele praktijk ontwikkeld waarbij de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam vaak wordt uitgesloten. Daardoor kunnen deze vorderingen niet dienen als zekerheid bij het aangaan van financieringen. Dit leidt tot een verlies…
10 juli 2018

Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik hoor het graag als Van Riet iets publiceert