0%

Zorgvastgoed

Wij begeleiden zorginstellingen en andere partijen bij exploitatie, transformatie of bij verkoop van zorgvastgoed. Daarbij passen wij zowel onze kennis van vastgoedrecht als de zorgsector toe.

Zorgvastgoed

Introductie

Juridisch advies in zorgvastgoed is een specialisme. Daarbij is niet alleen kennis van vastgoedrecht, maar ook kennis van de zorgsector nodig. We begeleiden zorginstellingen en andere belanghebbenden, zoals ontwikkelaars of beleggers die zorgvastgoed exploiteren, transformeren of daarin investeren.

De gewijzigde vergoedingssystematiek van zorghuisvesting dwingt zorginstellingen tot het juridisch scheiden van wonen en zorg. In combinatie met langlopende huurovereenkomsten zijn vaak nieuwe afspraken met gebruikers en verhuurders vereist. Ook zijn transformatie en verkoop van zorgvastgoed aan de orde van de dag. We hebben ruime ervaring bij het opstellen van maatwerkovereenkomsten in zorgvastgoed en werken samen met een aantal toonaangevende adviesbureaus in de zorgsector.

Als initiatiefnemer van wonenenzorg.nl dragen we bij aan kennisontwikkeling voor vastgoedprofessionals in de zorg.