0%

Overheid en schade

U kunt de overheid aanspreken vanwege bijvoorbeeld onrechtmatige overheidsdaad, planschade of nadeelcompensatie. Wij adviseren u over uw kansen op schadevergoeding en staan u daarna desgewenst bij.

Overheid en schade

Introductie

Overheidshandelen of -nalaten kan schade veroorzaken. Zo kan het onrechtmatig weigeren van een vergunning schade veroorzaken. Ook wanneer het handelen van de overheid rechtmatig is, kunt u schade lijden. Bijvoorbeeld bij wijziging van een bestemmingsplan of de realisatie van publieke werken. U kunt de overheid aanspreken om meerdere redenen zoals onrechtmatige overheidsdaad, planschade of nadeelcompensatie. Wij geven een reële inschatting van uw kansen op schadevergoeding  en pakken daarna desgewenst door.