0%

Onteigeningsrecht

Wij zorgen ervoor dat onteigening wordt tegengegaan of dat u een redelijke schadeloosstelling ontvangt.

Onteigeningsrecht

Introductie

Bij dreigende onteigening is inzicht in uw rechten en plichten essentieel. Het onteigeningsrecht is een specialisme dat wij in huis hebben. Samen met ervaren rentmeesters komen we tot de beste resultaten. De overheid onteigent bij voorkeur in goed overleg. Lukt dat niet, dan volgt een uitgebreide procedure. We staan u kundig bij in de administratieve en gerechtelijke fase.