0%

Omgevingsrecht

Water, natuur, ruimtelijke ordening, geluid, licht, trilling en veiligheid zijn een greep uit omgevingsrechtelijke aspecten die van invloed zijn op de haalbaarheid en de snelheid van uw project.

Omgevingsrecht

Introductie

Omgevingsrecht is één van de traditionele knelpunten in elk bouwproces.  Kwesties als milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening, geluid, licht, trilling en externe veiligheid kunnen uw project vertragen. Daarmee vormt het omgevingsrecht een financieel risico voor bouwers, ontwikkelaars en initiatiefnemers. We signaleren knelpunten tijdig en komen – vaak in goede samenwerking met de overheid – met constructieve oplossingen. Dreigt het project uit de planning te lopen vanwege vergunningen, dan zetten we alles in om deze vertraging te beperken. In de veelheid van procedures doorlopen wij de juiste met de kortste doorlooptijd. De Advocaten van Van Riet treden op voor initiatiefnemers, overheden en overige belanghebbenden.