0%

Bouw en aanbesteding

Adviseren, contracteren en procederen bij traditionele bouw- en aanbestedingsvormen én bij geïntegreerde contracten, DBMO en andere overeenkomsten.

Bouw en aanbesteding

Introductie

Sinds jaar en dag werken we met bedrijven in de bouw. We adviseren, contracteren en procederen. Bij traditionele bouw- en aanbestedingsvormen én bij geïntegreerde contracten, DBMO en turnkey-overeenkomsten. Jarenlang procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw maakt ons tot ervaren procesadvocaten in de bouw. Dus ook als het tot een geschil komt, kunnen wij uw belangen optimaal behartigen. We lezen het bestek en kunnen de vertaalslag maken van bouwtermen naar de juridische wereld. In aanbestedingszaken schakelen we snel en zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. Ook als de opdracht al vergeven leek.