0%

Bestuursrecht

Adviseren en procederen voor zowel private als publieke partijen met betrekking tot onder meer vergunningverlening, subsidiebeslissingen en handhaving en toezicht.

Bestuursrecht

Introductie

Het algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht is continu in beweging. Enerzijds door uitspraken van bestuursrechters, bijvoorbeeld over schaarse vergunningen en het vertrouwensbeginsel. Anderzijds door nieuwe wetgeving, zoals de vernieuwde Wet Bibob en de Wet open overheid (de beoogd opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur). Wij hebben jarenlange ervaring met het adviseren van en procederen voor zowel private als publieke partijen met betrekking tot onder meer vergunningverlening (waaronder exploitatie- en terrasvergunningen), subsidiebeslissingen en handhaving en toezicht én volgen de ontwikkelingen in het bestuursrecht op de voet. Daarom kunnen wij u ook op dit vlak goed bijstaan.