0%

Procedures

Procedures bij Rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van Arbitrage voor de Bouw en andere instituten.

Appartementsrecht Procedures

Al meer dan 35 jaar staan de Advocaten van Van Riet VvE’s, eigenaren, beleggers, ontwikkelaars, de overheid, banken en andere belanghebbenden op het gebied VvE recht bij. Deze ervaring zetten wij in bij zowel het voorkomen als oplossen van geschillen, en als het niet anders kan: bij het voeren van procedures bij rechtbanken, gerechtshoven over onder meer handhavingsaangelegenheden en het vernietigen of nietig verklaren van een besluit. Bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw procederen we voor zowel bouwbedrijven als opdrachtgevers over bouwrechtelijke kwesties, zoals oplevergeschillen en verborgen gebreken. Naast het voeren van procedures adviseren en doceren wij aan makelaars, taxateurs, juristen, advocaten en ambtenaren. Ook werken we op wekelijkse basis het VvEHandboek.nl bij. De ervaringen met juridische diepgang die we daarin opdoen, nemen we mee in het voeren van procedures zodat uw standpunt van een goed onderbouwd juridisch kader wordt voorzien. Als dat nodig is kunnen we daarbij voor u een voorlopige voorziening aanvragen – bijvoorbeeld schorsing van een besluit of het leggen van conservatoir beslag. In het contact met de andere partij zijn we in het algemeen zacht op de persoon, maar hard op de inhoud. We verliezen namelijk niet uit het oog dat u na beslechting van het geschil de andere partij nog geregeld tegen kunt komen.

Klik hier om u aan te melden voor onze VvE nieuwsbrief